Rezultate financiare trim 3 2017

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 31.10.2017

Informare conform: Legii 24/2017, R CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Disponibilitate Raport CA si Situatii financiare T3 2017

1. Sinteza Raport CA T3 2017

Rezultatele inregistrate de catre SIF Moldova la finele T3 2017 si obiectivele perioadei urmatoare sunt in acord cu “Declaratia de politici investitionale 2014 – 2018 si “Programul de activitate 2017” aprobate in Adunarile Generale ale Actionarilor. 

Structura portofoliului

Portofoliul de actiuni cotate detine ponderea principala, de 78,4% in valoarea totala a activelor administrate, in timp ce ponderea actiunilor necotate este de 8,9%, pe fondul reorientarii politicii investitionale in conditiile de piata date. S-au mentinut sectoarele financiar si energetic (48,3% respectiv 19,3%, raportat la valoarea totala a activelor) ca sectoare principale in structura portofoliului. Pe de o parte, a continuat procesul de reducere a numarului de participatii din portofoliu, concretizat prin vanzarea integrala a pachetelor de actiuni in cazul a 8 emitenti, iar pe de alta parte a crescut expunerea per emitent, in special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performantei intregului portofoliu. 

Performanta financiara

Profitul net inregistrat la T3 2017 de 131,4 mil lei reprezinta 138% fata de prevederile BVC 2017. Castigul net din vanzarea activelor atinge 68 mil. lei, iar investitiile in valori mobiliare, de 202 mil. lei, reprezinta 81% fata de tinta pe 2017. Valoarea totala a activelor administrate a atins valoarea de 1.848 mil lei, reprezentand o crestere cu 10% fata de T3 2016.

 Procesul investitional - se deruleaza pe coordonatele strategiei definite pentru portofoliile de active, respectiv:

  • Crestere pentru portofoliul Detineri Majoritare - abordare de tip “private equity” in cadrul unor detineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare);
  • Recalibrare pentru portofoliul CORE - portofoliul listat ce ofera lichiditate activelor SIF Moldova, reprezentand principalul generator de venituri;
  • Restructurare pentru portofoliul SELL – continuare restructurare/vanzare a portofoliului de actiuni “istoric”.

Aceasta strategie furnizeaza raspunsul la necesitatea generarii de randamente superioare pentru actionari, prin expunerea in economia reala prin investitii de tip private equity in sectoarele cele mai performante din Romania. Dezvoltarea portofoliului “Detineri Majoritare” constituie un obiectiv principal, iar cresterea valorii acestui portofoliu poate fi determinata de implementarea unor proiecte in cateva sectoare de activitate, dezvoltarea actualelor proiecte sau a unor afaceri noi, direct sau prin intermediul unor companii specializate. Cercetarea si procesul investitional se concentreaza pe domeniile cu potential de crestere demonstrat, cum sunt sectorul agricol, imobiliare, etc.

La data raportului se inregistreaza evolutii pozitive semnificative in dezvoltarea urmatoarelor proiecte principale derulate prin intermediul filialelor Grupului SIF Moldova:

  • Proiectul imobiliar “Baba Novac Residence” dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA Bucuresti – a inceput construirea ansamblului rezidential compus din 6 blocuri cu 363 apartamente si 436 locuri parcare (subterane si supraterane). Constructia ansamblului este in grafic iar ritmul vanzarilor este peste cel prognozat initial.
  • Proiectul Ferma Afine dezvoltat de Agrointens SA – se afla in curs de implementare proiectul privind extindere investitiei Ferma Afine. Astfel, au fost achizitionate noi terenuri in comuna Vistea (5 ha) si comuna Mandra (44 ha). Prin aceasta extindere suprafata totala a terenurilor incluse in acest proiect a ajuns la 76 ha (cca 18 ha plantatii existente; cca 46 ha plantatii in curs de infiintare).

2. Disponibilitate Raport CA T3 2017

In conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2017, informam investitorii ca incepand cu data de 31 octombrie 2017, orele 18:30, vor fi puse la dispozitie:

  •  “Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SIF Moldova aferent trimestrului III 2017”, intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017, Regulamentul nr. 1/2006 si Norma 39/2015;
  •  “Informatiile financiare cu scop special pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017”,

pe www.sifm.ro/Raportari periodice/2017 precum si in link-ul de mai jos.

 

Director General          

Claudiu Doros

 

Control Intern

Michaela Puscas