Rezultate financiare trim 3 2017

M MedLife S.A.

Nr. 16/06.11.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 06.11.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2017 

GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 6 noiembrie 2017, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial aferent trimestrului trei al exercitiului financiar 2017.

 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

 

De asemenea, Raportul Trimestrial aferent trimestrului trei 2017 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro

 


 

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

A.                 GRUPUL MEDLIFE

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2017

   

9 luni  incheiate la 30 Septmbrie,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

             

CIFRA DE AFACERI

 

459.182.988

 

361.489.209

 

27%

Alte venituri operationale

 

4.454.435

 

628.470

 

609%

VENITURI OPERATIONALE

 

463.637.423

 

362.117.679

 

28%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(434.536.793)

 

(350.679.676)

 

24%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

29.100.630

 

11.438.003

 

154%

             

Costul finantarii

 

(10.645.670)

 

(10.567.686)

 

1%

Alte cheltuieli financiare

 

(3.892.282)

 

555.767

 

-800%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(14.537.952)

 

(10.011.919)

 

45%

   

 

 

 

   

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

14.562.678

 

1.426.084

 

921%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(5.002.865)

 

(1.382.946)

 

262%

REZULTAT NET

 

9.559.813

 

43.138

 

22061%

           

 

Proprietarilor Grupului

 

5.711.029

 

(2.001.084)

 

-385%

Intereselor care nu controleaza

 

3.848.784

 

2.044.222

 

88%

             

 

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

   

 Septembrie 30,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

   

428.121.614

 

375.364.713

 

14%

ACTIVE IMOBILIZATE

 
             

ACTIVE CIRCULANTE

 

110.770.485

 

90.754.747

 

22%

             

TOTAL ACTIVE

 

538.892.099

 

466.119.460

 

16%

             
   

158.439.303

 

145.300.339

 

9%

DATORII CURENTE

   
             
   

265.129.607

 

213.144.255

 

24%

DATORII PE TERMEN LUNG

   
             

DATORII CU IMPOZITUL AMANAT

 

15.178.504

 

14.655.982

 

4%

             

TOTAL DATORII

 

438.747.414

 

373.100.576

 

18%

             

CAPITAL EMIS

 

13.932.034

 

13.932.034

 

0%

REZERVE

 

91.961.463

 

91.961.424

 

0%

REZULTAT REPORTAT

 

(20.092.036)

 

(24.346.985)

 

-17%

             

Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

85.801.461

 

81.546.473

 

5%

             

Interese care nu controleaza

 

14.343.224

 

11.472.411

 

25%

             

TOTAL CAPITALURI

 

100.144.685

 

93.018.884

 

8%

             

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

538.892.099

 

466.119.460

 

16%

 


 

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri a perioadei de 9 luni incheiate la 30 septembrie 2017 s-a ridicat la   459,182,988 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 9 luni ale lui 2016 cu 27%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Stomatologie, Clinici si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2016 si 2017.

 

Linie de afaceri

9 luni 2017

% din total vanzari

9 luni 2016

% din total vanzari

Variatie

Vanzari

Vanzari

2017/2016

Clinici

 123.033.421

27%

 91.197.849

25%

35%

Stomatologie

28.062.823

2%

 9.645.716

3%

191%

Spitale

 88.249.720

19%

78.395.460

22%

13%

Laboratoare

 85.912.393

19%

 69.087.896

19%

24%

Corporate

 105.590.728

23%

93.766.469

26%

13%

Farmacie

 21.176.009

5%

16.958.285

5%

25%

Alte venituri

 7.157.894

2%

2.437.534

1%

194%

 TOTAL

459.182.988

100%

361.489.209

100%

27%

 

Alte venituri operationale inregistreaza o crestere semnificativa in perioada de 9 luni incheiatala 30 Septembrie 2017 comparativ cu perioada corespondenta a lui 2016, ajungand la 7,157,894  RON la 30 septembrie 2017.

 

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 434.536.793  RON in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017, reprezentand o crestere de 23,9%, sau 83.857.117 RON, comparativ cu perioada corespunzatoare a lui 2016. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,6% in perioada de 9 luni incheiata 2017 si 97% in 9 luni 2016.

 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

   

Evolutie

 

9 luni 2017

9 luni 2016

2017/2016

Consumabile si materiale de reparatii

73.407.079

60.878.765

20,6%

Cheltuieli cu marfurile

17.199.602

13.587.212

26,6%

Utilitati

4.607.136

3.538.043

30,2%

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

4.671.966

3.507.447

33,2%

Chirii

28.697.973

19.598.060

46,4%

Prime din asigurari

1.527.901

1.370.825

11,5%

Reclama si publicitate

7.347.015

7.800.010

-5,8%

Comunicatii

2.432.293

2.354.850

3,3%

Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)

120.705.606

91.391.189

32,1%

Cheltuieli cu salariile cele asimilate salariilor

111.789.716

81.479.174

37,2%

Contributii sociale

25.144.892

18.427.485

36,5%

Amortizare

29.196.756

27.420.605

6,5%

Pierderi din depreciere recunoscute in contul de profit si pierdere

                      -  

                       -  

 -  

Alte cheltuieli administrative si de exploatare

7.808.858

19.326.011

-59,6%

TOTAL

434.536.793

350.679.676

23,9%

 

 

Profitul operational a inregistrat o crestere de 154,4% in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017, comparativ cu perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2016, de la 11.438.003 RON in 2016 la 29.100.630 RON in perioada incheiata la 30 septembrie 2017.

 

Pierderea financiara a crescut in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017 cu 4.526.033 RON, de la 10.011.919 RON in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2016, la o pierdere de 14.537.952 RON in perioada incheiata la 30 septembrie 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in primele 9 luni ale lui 2017, in valoarea 4.490.022 RON, comparativ cu un castigurile nete din cursul valutar in valoarea de 2.384.314 RON inregistrat in primele 9 luni din 2016.

           

Rezultatul net inregistrat in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017 a crescut cu 9.516.675 RON, comparativ cu aceeasi perioada similara a lui 2016, de la un profit de 43.138 RON in 2016 la  9.559.813 RON in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.

 

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 Septembrie 2017 insumeaza 471.975.695 RON si o EBITDA ajustata de 60.439.464 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE din rap

 

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate insumeaza 428.121.614 RON la 30 septembrie 2017, inregistrand o crestere de  52.756.901 RON sau 14.1% comparativ cu 31 decembrie 2016. Cresterea este in principal influentata achizitiile societatiilor Almina Trading si Anima.

 

Activele curente cresc cu 22.354.216 RON sau 26,7% de la 83.637.054 RON in 9 luni 2016 la 102.569.273 RON la 30 septembrie 2017.

 

Cheltuielile inregistrate in avans la 30 septembrie 2017 insumeaza 7.819.547 RON. Comparativ cu decembrie 2016, o crestere de 1.083.519 RON a fost inregistrata. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.

 

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 156,043 RON, sau 0,13%, de la 117.874.182 RON in 31 decembrie 2016, la 119.790.136 RON in 30 septembrie 2017.

 

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 65.280.359 RON, de la 240.570.412  RON in 31 decembrie 2016 la 305.850.771 RON la 30 septembrie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si societatilor Almina Trading si Anima, si refinantarea contractelor de leasing printr-un contract de imprumut.

 

 

Linie de afaceri

Informatii

 12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2016

 9 luni perioada incheiata
30 septembrie,
2017

Clinici

Venit

130.109.363

     123.033.421

Clinici

Vizite

909.132

            853.854

Clinici

Venit mediu

143,1

                   144

Stomatologie

Venit

18.504.217

       28.062.823

Stomatologie

Vizite

69.111

              76,259

Stomatologie

Venit mediu

267,7

                   368

Spitale

Venit

104.977.229

       88.249.720

Spitale

Pacienti

56.283

              45,273

Spitale

Venit mediu

1.865,2

                1,949

Laboratoare

Venit*

93.161.917

       85.912.393

Laboratoare

Analize

4.223.840

         3.976.394

Laboratoare

Venit mediu

22,1

                     22

Corporate

Venit

127.988.835

     105.590.728

Corporate

PPM

420.933

            570.226

Corporate

Venit mediu

304,1

                   185

Farmacii

Venit

23.597.580

       21.176.009

Farmacii

Clienti

264.604

            200.080

Farmacii

Venit mediu

89,2

                   106

Altele

Venit*

4.647.649

         7.157.892

 

*  Vanzarile obtinute pentru serviciile de recoltare a celulelor stem sunt clasificate pentru perioada de noua luni care sa incheiat la 30 septembrie 2017 pe linia de venituri „Altele". Veniturile pentru aceste servicii ai fost clasificate anterior pe linia de activitate a laboratoarelor. Pentru a asigura comparabilitatea intre perioade, am reclasificat aceste venituri pentru perioada de douasprezece luni incheiate la 31 decembrie 2016 de pe linia de venituri a Laboratoarelor pe linia de venituri „Altele”.

 

B.                 MED LIFE S.A.

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2016

   

9 luni incheiate la 30 Septembrie,

 

Variatie
2017/2016

   

2017

 

2016

 

CIFRA DE AFACERI

 

283.229.916

 

251.127.487

 

12,8%

Alte venituri operationale

 

3.475.967

 

478.796

 

626,0%

VENITURI OPERATIONALE

 

286.705.883

 

251.606.283

 

14,0%

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(272.343.197)

 

(247.811.084)

 

9,9%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

14.362.686

 

3.795.199

 

278,4%

             

Costul finantarii

 

(7.537.629)

 

(7.211.718)

 

4,5%

Alte cheltuieli financiare

 

(3.041.031)

 

(1.534.409)

 

98,2%

REZULTAT FINANCIAR

 

(10.578.660)

 

(8.746.127)

 

21,0%

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

3.784.026

 

(4.950.928)

 

-176,4%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(1.400.392)

 

(1.509.325)

 

-7,2%

REZULTAT NET

 

2.383.634

 

(6.460.253)

 

-136,9%

 

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

   

Septembrie 30,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

   

312.709.729

 

264.918.255

 

18%

ACTIVE IMOBILIZATE

     
             
             

ACTIVE CIRCULANTE

 

84.271.085

 

78.786.958

 

7%

             

TOTAL ACTIVE

 

                396.980.814

 

343.705.213

 

15,5%

             
   

94.843.533

 

95.597.950

 

-0,8%

DATORII CURENTE

     
             
   

200.067.265

 

148.420.881

 

34,8%

DATORII PE TERMEN LUNG

     

DATORII CU IMPOZITUL AMANAT

 

10.785.523

 

10.785.523

 

0%

TOTAL DATORII

 

305.696.321

 

254.804.354

 

20%

CAPITAL EMIS

 

13.932.034

 

13.932.034

 

0%

REZERVE

 

72.708.768

 

72.708.768

 

0%

REZULTAT REPORTAT

 

4.643.691

 

2.260.057

 

105,5%

TOTAL CAPITALURI

 

91.284.493

 

88.900.859

 

2,7%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

396.980.814

 

343.705.213

 

15,5%

               

 

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Vanzarile pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017 (“9 luni 2017”) au fost in valoare de 283.229.916 RON, in crestere cu 12.8% comparativ cu vanzarile inregistrate in primele noua luni ale lui 2016 (“9 luni 2016”). Aceasta crestere este rezultantul cresterii intregistrate pe toate liniile de business, crestere determinata de mixul dintre majorarea pretului si a volumului.

 

Alte venituri operationale au inregistrat o crestere seminificativa in 9 luni 2017 comparativ cu 9 luni 2016, variatia ajungand la 2.997.171 RON. Cresterea inregistrata pe linia de „Alte venituri operationale” este determinata in principal, de costurile capitalizate cu activele necorporale, ca urmare a investitiilor resurselor proprii ale Grupului in dezvoltarea continua a platformei de IT a Grupului.

 

Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. MedLife S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 272.343.197 RON in 9 luni 2017, reprezentand o crestere de 9,9%, sau  24.532.113 RON, comparativ cu 9 luni 2016.

 

Profitul operational a inregistrat o crestere de 278,4% in 9 luni 2017 comparativ cu 9 luni 2016, de la 3.796.199 RON in 9 luni 2016 la 14.362.686 RON in 9 luni 2017.

 

Pierderea financiara a crescut in 9 luni 2017 cu 1.832.533 RON, de la o pierdere de 8.746.127 RON in 9 luni 2016 la o pierdere de 10.578.660 RON in 9 luni 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in 9 luni 2017, in valoarea de 3.377.045 RON, comparativ cu castigurile nete din cursul valutar in valoarea de 478.576 RON inregistrat in 9 luni 2016.

 

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate ajung la 312.709.729 RON la 30 septembrie 2017, inregistrand o crestere de 18% comparativ cu 31 decembrie 2016. Cresterea este corelata cu activele finaciare inregistrate la 30 septembrie 2017 ocazionate de achizitiile societatilor Almina Trading si Anima.

 

Active circulante au crescut cu 4.570.856 RON sau 6% de la 76.062.900 RON in 31 decembrie 2016 la 80.633.756 RON in 30 septembrie 2017.

 

Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 30 septembrie 2017 3.637.329 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2016, s-a inregistrat o crestere de 913.271 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.

 

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda), au scazut cu 10.237.740 RON, sau 14,7%, de la 80.008.647 RON in 31 decembrie 2016, la  69.770.909 RON la 30 septembrie 2017.

 

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 61.129.707 RON, de la 164.010.182 RON in 31 decembrie 2016 la 225.139.889 RON in 30 septembrie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si achizitia societatiilor Almina Trading & Anima, si refinantarii de contracte de leasing printr-un imprumut nou.