Rezultate financiare trim 3 2017

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

Rezultate financiare la 30.09.2017

 

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor noua luni ale anului 2017 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.

 Principalii indicatori financiari si operationali ai societatii la 30.09.2017 sunt:

Total activ                    1.763.574.367 lei

VUAN                                      2,8511 lei

Profit net                           50.324.988 lei

Capitalizare bursiera     1.206.744.685 lei

Activele societatii au avut o evolutie pozitiva, inregistrand la 30.09.2017 o crestere cu 12,26% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016 (1.570.989.901 lei) si o crestere  de 6,42% comparativ cu valoarea inregistrata la data de 30.09.2016.

Activul net al societatii - la data de 30.09.2017 este de 1.654.106.097 lei. Acestuia ii corespunde o valoare unitara a activului de 2,8511 lei/actiune. Valoarea activului net unitar la data raportarii inregistra o crestere cu 10,65% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016.

 Pretul actiunilor SIF5 a avut o evolutie pozitiva, de la 1,6640 lei pret de inchidere in prima zi de tranzactionare a anului, la 2,0800 lei la 30.09.2017.

 Activele financiare de tipul actiunilor au o valoare de piata de 1.699.022.740 lei, respectiv  96,34% din totalul activelor administrate, superioara cu 213,64% valorii nominale (541.704.101 lei).

 Numarul de societati comerciale din portofoliu la 30.09.2017 este de 51, comparativ cu 52 la data de 31.12.2016.

 Principalele rezultate economico-financiare la data de 30.09.2017

in lei

30 septembrie

2017

30 septembrie

2016

Venituri

   

Venituri din dividende

55.704.319

44.106.676

Venituri din dobanzi

53.641

44.666

Alte venituri operationale

1.381.632

42.792.020

Castig net din diferente de curs valutar

(387.808)

(199.745)

Castig net din vanzarea activelor

3.363.434

29.509.014

Cheltuieli

 

 

Comisioane si taxe de administrare si supraveghere

(1.558.222)

(1.441.873)

Alte cheltuieli operationale

(5.521.260)

(6.475.760)

Profit inainte de impozitare

53.035.736

108.334.998

Impozitul pe profit

(2.710.748)

(12.444.070)

Profit net al exercitiului financiar

50.324.988

95.890.928

 

Profitul net realizat la data de 30.09.2017 este de 50.324.988 lei, reprezentand 70,77% fata de cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2017.

 In primele noua luni ale anului 2017 s-au realizat tranzactii pe piata de capital, tinand cont de oportunitatile oferite de piata, veniturile din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare fiind 15,34 mil. lei. In aceeasi perioada  investitiile totale in actiuni au fost de 35,12 mil. lei.

 

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 30.09.2017:

Denumire emitent

 

Valoarea de piata cf.  Regulament ASF nr. 9/2014

(lei)

Pondere in capitalul social al emitentului

(%)

Pondere in activul total

al SIF

(%)

Pondere in activul net

al SIF

(%)

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. Bucuresti

466.113.183

6,2973

26,4300

28,1792

OMV PETROM S.A. Bucuresti

209.958.580

1,2826

11,9053

12,6932

B.R.D. - Groupe Societe Generale Bucuresti

190.914.752

2,2022

10,8254

11,5419

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca

108.212.213

1,1228

6,1360

6,5420

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti

80.417.709

3,8359

4,5599

4,8617

ARGUS S.A. Constanta

78.653.648

86,2050

4,4599

4,7551

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias

76.534.920

1,6415

4,3398

4,6270

ANTIBIOTICE S.A. Iasi

53.505.052

14,3344

3,0339

3,2347

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias

47.715.667

0,4026

2,7056

2,8847

FLAROS S.A. Bucuresti

47.466.419

81,0386

2,6915

2,8696

TOTAL

1.359.492.143

 

77,0873

82,1891

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2017– intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va putea fi consultat, incepand cu data de 14.11.2017, orele 900, la sediul societatii (Craiova, strada Tufanele nr. 1), la adresa de internet:

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2017/tr3/tr3.html

precum si accesand linkul de mai jos.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.09.2017 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

  

Director General

conf.univ.dr.ec. Tudor CIUREZU

 

ec.Viorica BALAN

Control intern/Conformitate