Rezultate financiare trim. 3 2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A S.N.G.N. ROMGAZ S.A. LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

(perioada 01.01.2017-30.09.2017)

 

 

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexa nr.30 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 pentru perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2017

Data raportului

14 noiembrie 2017

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

0040 269 201020 / 0040 269 846901

Web/E-mail

www.romgaz.ro / secretariat@romgaz.ro

Cod unic de inregistrare

14056826

Cod LEI

2549009R7KJ38D9RW354

Numar de inregistrare la ORC

J32/392/2001

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Numar de actiuni

385.422.400, avand fiecare o valoare nominala de 1 leu

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)

 

PERFORMANTELE SOCIETATII

Performantele operationale si financiare ale Romgaz in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017 au crescut semnificativ atat in ceea ce priveste raportarea la perioadele anterioare cat si la programele stabilite la inceputul anului.

Dupa o diminuare a consumului de gaze naturale la nivel national cu cca.4,6% in 2015 si o crestere moderata de cca.1,9% in 2016, in anul 2017 s-a inregistrat o revigorare a acestuia, consumul crescand in perioada de raportare cu cca.12%, de la 79,5 TWh in primele 9 luni ale anului 2016 la 89,04 TWh in primele 9 luni din 2017.

Pe fondul cresterii consumului de gaze la nivel national, Romgaz a reusit sa-si creasca livrarile cu 34,68% fata de perioada similara a anului 2016, de la 31,86 TWh la 42,91 TWh. Ca urmare, cota de piata a Romgaz pe piata livrarilor de gaze din Romania a ajuns la 48,19%, fiind cu 8,12% mai mare decat cota detinuta in perioada anterioara (40,08%).

Productia de gaze naturale a fost de 3.751 mil.mc, cu 717 mil.mc mai mare decat productia realizata in perioada similara a anului anterior (+23,6%) si cu 263 mil.mc mai mare decat cea programata (+7,6%).

Productia de energie electrica a Romgaz a crescut cu 62,5% comparativ cu productia realizata in perioada similara a anului 2016, de la 902,0 TWh la 1.465,5 TWh, cu aceasta productie Romgaz detinand o cota de piata de 3,14% (Sursa: CNTEE Transelectrica SA).

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate: profitul net (36,5%), EBIT (42,7%) si EBITDA (55,3%), confirma profitabilitatea ridicata a activitatii societatii.

 

Rezultate financiare relevante

*milioane lei*

T3 2016

T2 2017

T3 2017

Δ T3

(%)

Indicatori principali

9 luni  2016

9 luni  2017

Δ 9 luni (%)

551,6

894,7

849,4

54,0

Cifra de afaceri (CA)

2.401,5

3.241,6

35,0

917,1

936,9

914,8

-0,3

Venituri

2.827,4

3.241,9

14,7

753,5

572,3

547,8

-27,3

Cheltuieli

1.908,9

1.841,1

-3,6

163,5

364,6

367,0

124,5

Profit brut

918,6

1.400,8

52,5

65,1

57,5

50,9

-21,8

Impozit pe profit

204,9

216,7

5,8

98,4

307,1

316,1

221,2

Profit net

713,7

1.184,1

65,9

159,1

358,8

362,1

127,6

EBIT

900,5

1.385,2

53,8

242,7

424,9

475,7

96,0

EBITDA

1.257,0

1.792,9

42,6

0,3

0,8

0,8

166,7

Profit pe actiune (EPS) (lei)

1,85

3,1

67,6

17,8

34,3

37,2

109,0

Rata profitului net (% din CA)

29,7

36,5

22,9

28,8

40,1

42,6

47,9

Rata EBIT (% din CA)

37,5

42,7

13,9

44,0

47,5

56,0

27,3

Rata EBITDA (% din CA)

52,3

55,3

5,7

6.250

6.211

6.194

-1,6

Numar de angajati la sfarsitul perioadei

6.250

6.194

-0,9

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere.

Nota: in venituri si cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente productiei de imobilizari efectuate in regie proprie.

 

Cifra de afaceri, profitul si ceilalti indicatori calculati pe baza acestora s-au stabilit pe baza valorii estimate a contravalorii gazelor naturale livrate, aceasta deoarece incepand cu luna noiembrie 2016 nu a fost finalizat bilantul de gaze, ca urmare a lipsei de claritate a reglementarilor privind livrarea de gaze catre consumatorii casnici si asimilati.

In Trimestrul 3 2017, societatea a inregistrat cresteri substantiale ale principalilor indicatori comparativ cu perioada similara a anului 2016, astfel: cifra de afaceri +54%, EBIT +127,6%, EBITDA +96% si profitul net +221,2%, iar ratele aferente de profitabilitate se situeaza, de asemenea, la valori semnificative.

Sintetic, principalii indicatori realizati in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017 se prezinta astfel:

-          Veniturile totale sunt mai mari cu 414,5 milioane lei, inregistrand o crestere de 14,7% in timp ce cheltuielile totale au inregistrat o diminuare de 3,6%;

-          Profitul net obtinut de societate a crescut semnificativ, cu 65,9% fata de perioada similara a anului 2016, atingand nivelul de 1.184 milioane lei. Aceasta evolutie pozitiva este realizata atat pe seama cresterii vanzarilor de gaze naturale si energie electrica cat si pe diminuarea cheltuielilor;

-          Productivitatea muncii a crescut cu 36,2% comparativ cu perioada anterioara, de la 384,24 mii lei CA/angajat la 9 luni 2016 la 523,35 mii lei/angajat la 9 luni 2017;

-          Ratele profitului net, EBIT si EBITDA sunt mai mari comparativ perioada similara din 2016, aceasta pe fondul cresterii semnificative a cifrei de afaceri, de la 2.401,5 mil.lei la 3.241,6 mil.lei;

-          EPS (profit net/actiune) este de 3,1 lei, cu 67,6% mai mare decat cel inregistrat in primele noua luni ale anului 2016.

 

Rezultate operationale

T3 2016

T2 2017

T3 2017

Δ T3 (%)

Indicatori principali

9 luni 2016

9 luni 2017

Δ 9 luni (%)

836

1.226

1.192

42,58

Gaz metan extras (mil.mc)*)

3.034

3.751

23,63

54

87

83

53,70

Redeventa petroliera (mil.mc)

208

269

29,33

1.201

1.486

1.191

-0,83

Productie condensat (tone)

4.841

4.349

-10,16

391,5

388,2

465,8

18,98

Productie energie electrica (GWh)

902,0

1.465,5

62,47

0,0

31,3

9,7

 

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

931,0

1.208,5

29,79

619,9

99,0

774,3

24,91

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

1.302,4

1.375,8

5,64

*) – cuprinde gaze din productia curenta (inclusiv cele din asocierea Romgaz-Schlumberger) si include gazele livrate la SPEE Iernut si Cojocna.

Productia de gaze naturale a evoluat in parametrii anticipati la intocmirea programului pentru anul 2017, nivelul realizat fiind de 107,56% comparativ cu cel planificat.

In primele 9 luni ale anului 2017 Romgaz a produs un volum de 3.751 milioane mc gaze naturale, cu 717 mil.mc (23,6%) mai mult decat in aceeasi perioada din anul trecut.

Cresterea cantitatii de energie electrica, produsa de Romgaz, cu cca.62 % mai mult decat in perioada similara a anului trecut, asa cum se poate observa din datele prezentate in tabelul de mai jos, este in stransa legatura cu (1) productia redusa din surse hidro si a centralelor eoliene, (2) perioada prelungita de canicula din cursul verii, (3) programul de reparatii si mentenanta a unor grupuri termo ale altor producatori in vederea pregatirii lor pentru perioada de iarna, precum si (4) cu scaderea capacitatii de generare datorita indisponibilitatii unor grupuri din zona termo sau nuclear.

In tabelul de mai jos este prezentata situatia cantitatilor de energie electrica produsa in primele trei trimestre ale anului 2017, comparativ cu cele produse in perioadele similare ale anului 2016:

 *MWh*

 

2016

2017

Indici

1

2

3

4=3/2x100

Trimestrul 1

318.720

611.483

91,86%

Trimestrul 2

191.847

388.249

102,38%

Trimestrul 3

391.472

465.812

18,99%

9 luni

902.039

1.465.543

62,47%

 

 

Versiunea completa a Raportului trimestrial T3 2017 (perioada ianuarie - septembrie 2017) si Situatiile financiare individuale interimare (neauditate) pentru perioadele de noua luni si trei luni incheiate la 30 septembrie 2017 sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro , sectiunea Relatia cu InvestitoriiRapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.