Rezultate financiare trim 3 2017

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Codului BVB

Data raportului: 15 noiembrie 2017

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Cod LEI: 254900OLXOUQC90MO36

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Comunicat – Rezumat al rezultatelor financiare aferente 9L 2017

 

Rezultate in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent, situatie determinata atat de scaderea profitului din activitatile cu profit permis (pe fondul reducerii cu cca. 10% a tarifului de transport fata de aceeasi perioada a anului trecut) cat mai ales de inregistrarea unei pierderi semnificative corespunzatoare activitatilor derulate in baza unui model de reglementare profit zero.

Segmentul operatiunilor cu profit permis: evolutia negativa EBITDA influentata in pricipal de scaderea tarifului de transport cu 10% si de cresterea preturilor de achizitie a energiei electrice pe piata angro pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in reteaua de transport, coroborata cu inregistrarea in cheltuielile Companiei a deprecierii unor creante aferente pietelor de echilibrare si de energie.

Segmentul operatiunilor cu profit zero: rezultat negativ de -56 mil lei fata de profitul de +34 mil lei inregistrat in aceeasi perioada a anului  precedent, evolutia negativa din 2017 fiind determinata de scaderea tarifului de sistem tehnologic cu cca. 20% si de cresterea semnificativa a preturilor pe piata serviciilor de sistem de unde Compania procura cea mai mare parte din necesarul de servicii tehnologice pentru functionarea sigura a Sistemului Electroenergetic National.

Indicatorii operationali - productia livrata in retea, consumul extras din retea au inregistrat cresteri fata de aceeasi perioada anului precedent.

 

U.M.

9L 2017

9L 2016

Financiar

 

 

 

 

%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

 

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

40,51

39,16

1,35

 ▲ 3%

Venituri totale

[mil lei]

884

933

(49)

 ▼ 5%

Tarif mediu transport (realizat)

[mil lei]

18,05

20,11

(2,06)

  ▼10%

Venituri din transport

[mil lei]

794

852

(58)

 ▼ 7%

EBITDA

[mil lei]

391

472

(81)

  ▼17%

Amortizare

[mil lei]

234

244

(10)

▼4%

EBIT

[mil lei]

157

227

(70)

  ▼31%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

 

 

 

 

 

EBIT

 

(56)

34

(90)

   n/a

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

 

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

101

261

(160)

▼62%

Profit net

[mil lei]

65

213

(148)

▼70%

 

 

 

 

 

 

Operational

 

 

 

 

 

Consum

TWh

42,1

40,8

1,3

▲3%

Productie

TWh

44,3

44,0

0,3

   ▲0,7%

Export

TWh

  4,5

  5,2

(0,7)

  ▼13%

Raportul va fi disponibil incepand cu data de 15 noiembrie 2017.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2017;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

 

Georgeta-Corina POPESCU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului