Rezultate financiare trim 3 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:     Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 15 noiembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare aferente primelor 9 luni ale anului 2018

Raportarea include:

-       Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-septembrie 2018

-       Situatiile financiare interimare separate simplificate neauditate la data de 30 septembrie 2018

Segmentul operatiunilor cu profit permis: cresterea cantitatii tarifate in 9L 2018 comparativ cu 9L 2017 nu a atenuat efectul scaderii cu 5% a tarifului mediu pentru serviciul de transport, ceea ce a determinat o diminuare a veniturilor totale de 4%

(diminuare necompensata de cresterea tarifului valabil de la data de 01 iulie 2018). Pe fondul cresterii cantitatii de energie electrica necesara acoperirii consumului propriu tehnologic in RET cu 17,7%, cheltuielile privind CPT au fost mai mari cu 14,6%.

Factorii care nu sunt sub controlul Companiei si au influentat semnificativ CPT-ul la 9L 2018 au fost precipitatiile si distributia fluxurilor fizice transfrontaliere.

Segmentul operatiunilor cu profit zero: inregistreaza un rezultat negativ dar in evolutie pozitiva fata de aceeasi perioada a anului 2017, determinata de cresterea veniturilor din servicii de sistem tehnologice cu 8%, a cantitatii de energie electrica si a

tarifului mediu aprobat de ANRE, in timp ce cheltuielile aferente au inregistrat o reducere de 1%.

 

U.M.

9L 2018

9L 2017

Financiar

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

    41,27

   40,51

▲ 1,87%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

 

 

 

 

Venituri totale

[mil lei]

       852

      884

▼ 4%

Tarif mediu transport (realizat)

[lei/MWh]

17,23

18,05

▼ 5%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

771

794

▼ 3%

EBITDA

[mil lei]

354

391

▼ 9%

Amortizare

[mil lei]

226

   234

▼ 3%

EBIT

[mil lei]

 128

   157

▼ 18%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

-14

-56

▲75%

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

    114

   101

▲ 13%

Profit net

[mil lei]

98

65

▲ 51%

 

 

 

 

 

Operational

 

 

 

 

Consum intern net

TWh

43,0

42,1

▲ 2%

Productie interna neta

TWh

45,5

44,3

▲ 3%

Export

TWh

 4,2

  4,5

▼ 7%

Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in ianuarie-septembrie 2018 si Situatiile financiare interimare separate simplificate neauditate la data de 30 septembrie 2018 sunt disponibile incepand cu data de 15 noiembrie 2018.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2018, si la linkul de mai jos

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

 

Adrian-Constantin RUSU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Andreea Georgiana FLOREA

Membru Directorat