Rezultate financiare trim. 3 2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A GRUPULUI ROMGAZ

LA 30 SEPTEMBRIE 2018 (perioada 01.01.2018 - 30.09.2018)

 

 

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art.67) si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Anexa nr.13), pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018

Data raportului

15 noiembrie 2018

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

0040 374 401020 / 0040 269 846901

Web/E-mail

www.romgaz.ro / [email protected]

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

 

14056826

Numar de inregistrare la ORC

J32/392/2001

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

 

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Principalele caracteristici ale actiunilor

385.422.400 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu

actiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata si liber tranzactionabile de la data de 12 noiembrie 2013 sub simbolul SNG – pentru actiuni si SNGR – pentru GDR-uri

Cod LEI (Legal Entity Identifier)

2549009R7KJ38D9RW354

 

PERFORMANTELE GRUPULUI ROMGAZ[1]

Performantele operationale si financiare ale Romgaz in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2018 se mentin la un nivel ridicat.

Consumul de gaze naturale la nivel national a inregistrat in primele 9 luni ale anului 2018 o scadere de cca.1,84% fata de perioada similara a anului anterior, in timp ce livrarile Romgaz putem spune ca au ramas la nivelul celor din anul anterior, diminuandu-se cu doar 0,28%, de la 42,91 TWh la 42,79 TWh, cu mentiunea ca in perioada similara a anului 2017 livrarile au inregistrat o crestere cu cca.35% fata de aceeasi perioada a anului 2016, de la 31,86 la 42,91 TWh. Ca urmare, cota de piata a Romgaz pe piata livrarilor de gaze din Romania in primele 9 luni ale anului a ajuns la 48,96%, fiind cu 0,77% mai mare decat cota detinuta in perioada anterioara (48,19%)[2].

Productia de gaze naturale a fost de 3.922 mil.mc, cu 171 mil.mc mai mare decat productia realizata in perioada similara a anului anterior (+4,6%) si cu 61 mil.mc mai mare decat cea programata (+1,5%).

Cu aceasta productie, conform estimarilor societatii, Romgaz a avut o cota de piata de 53,54% din consumul de gaze provenite din productia interna, fiind in crestere cu 1,77% fata de cota detinuta in perioada anterioara (51,77%).

Productia de energie electrica a Romgaz a fost de 284,4 GWh, fiind mai mica decat cea realizata in perioada similara a anului 2017 (465,8 GWh). Cu aceasta productie Romgaz detine o cota de piata de 1,89%[3].

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate: profitul net (29,8%), EBIT (34,2%) si EBITDA (45,5%), confirma profitabilitatea ridicata a activitatii Grupului Romgaz.

 

Rezultate financiare relevante

                                                                                                                *milioane lei*

T3 2017*)

T2 2018

T3 2018

Δ T3 (%)

Indicatori principali

9 luni  2017*)

9 luni  2018

Δ 9 luni (%)

849,4

992,2

970,1

14,2

Cifra de afaceri (CA)

3.241,6

3.444,6

6,3

914,8

1.040,6

1.070,7

17,0

Venituri

3.241,9

3.517,6

8,5

559,4

664,3

799,9

43,0

Cheltuieli

1.830,2

2.299,9

25,7

-0,37

0,20

-0,93

151,4

Cota parte din rezultatul asociatilor

0,16

0,05

-68,8

355,0

376,5

269,8

-24,0

Profit brut

1.411,9

1.217,7

-13,8

48,7

57,3

41,0

-15,8

Impozit pe profit

218,2

191,2

-12,4

306,3

319,2

228,8

-25,3

Profit net

1.193,7

1.026,5

-14,0

350,1

361,6

256,0

-26,9

EBIT

1.396,3

1.177,7

-15,7

463,6

460,5

398,3

-14,1

EBITDA

1.778,1

1.566,1

-11,9

0,8

0,9

0,6

-25,0

Profit pe actiune (EPS)**) (lei)

3,1

2,7

-12,9

36,1

32,2

23,6

-34,6

Rata profitului net (% din CA)

36,8

29,8

-19,0

41,2

36,4

26,4

-35,9

Rata EBIT (% din CA)

43,1

34,2

-20,6

54,6

46,4

41,1

-24,7

Rata EBITDA (% din CA)

54,9

45,5

-17,1

6.194

6.132

6.137

-0,9

Numar de angajati la sfarsitul perioadei

6.194

6.137

-0,9

 

*) In trimestrul II 2018, Grupul a modificat voluntar politica contabila privitoare la recunoasterea costurilor cu lucrarile de seismica, geologice, geofizice si alte operatiuni similare. Conform noii politici, aceste costuri se recunosc drept cheltuiala in momentul in care sunt efectuate. Anterior, acestea erau recunoscute ca active necorporale de explorare. Informatiile aferente perioadelor trecute au fost retratate, pentru a asigura comparabilitatea cu perioada curenta.

**) EPS este calculat pe baza rezultatelor individuale ale SNGN ROMGAZ SA.

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere.

Nota: in venituri si cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente productiei de imobilizari efectuate in regie proprie.

 

Confirmand parcursul anterior, si in Trimestrul 3 2018 Grupul a inregistrat cresteri ale cifrei de afaceri dar, pe fondul cresterii cheltuielilor intr-un ritm mai mare decat cel al veniturilor, din motivele prezentate in cele ce urmeaza, indicatorii de profitabilitate si cei derivati din acestia inregistreaza o evolutie subunitara.

Sintetic, principalii indicatori realizati de Grup in perioada ianuarie-septembrie 2018 se prezinta astfel:

Ø  Veniturile totale sunt mai mari cu 275,7 milioane lei, inregistrand o crestere de 8,5% in timp ce cheltuielile totale au inregistrat o crestere de 25,7%.

Ø  Rezultatul brut este mai mic cu 13,8% fata de perioada similara a anului precedent ca urmare a urmatorilor factori de influenta:

·         redeventa (+97 milioane lei). Conform prevederilor Ordinului ANRM nr.32/2018[4], incepand cu data de 12 februarie 2018 „pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, care sta la baza calculului valorii productiei brute de gaze naturale si a contravalorii redeventei petroliere” s-a modificat, fiind legat de pretul de referinta al indexului „PEGAS CEGH Day Ahead Market Single Day Select, VWAP/CEGHIX Central European Gas Hub AG (CEGH)”.

In tabelul de mai jos se poate observa diferenta de pret a gazelor reprezentand redeventa in perioada de raportare, comparativ cu perioada anterioara:

Nr. crt.

Specificatii

Cantitate de gaze reprezentand redeventa fizica (mii mc)

Pret calcul redeventa (lei/1000 mc)

Valoare (mii lei)

 

Anul 2017

 

 

 

1.1

Trimestrul 1

98.251,35

709,60

69.719,16

1.2

Trimestrul 2

87.079,56

752,47

65.524,75

1.3

Trimestrul 3

83.309,45

755,19

62.914,46

I.

9 luni

268.640,36

737,63

198.158,37

 

 

 

 

 

 

Anul 2018

 

 

 

2.1

Trimestrul 1

100.665,71

931,73

93.793,54

2.2

Trimestrul 2

90.710,33

1.091,08

98.971,94

2.3

Trimestrul 3

92.263,73

1.159,66

106.994,13

II.

9 luni

283.639,77

1.056,83

299.759,61

 

 

 

 

 

*

Diferente (II.-I.)

 

 

 

 

   *absolute

14.999,41

319,20

101.601,23

 

   *relative

5,58%

43,27%

51,27%

 

Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus, cresterea redeventei este cauzata in proportie de cca.85% (85,7 milioane lei) de cresterea pretului de referinta reglementat prin Ordinul ANRM nr.32/2018.

In tabelul de mai jos putem observa diferenta semnificativa de pret al redeventei odata cu intrarea in vigoare a Ordinului ANRM nr.32/2018:

Nr. crt.

Luna

Cantitate gaze extrase (mii mc)

Pret (lei/1000 mc)

1

Ianuarie

437.110,13

788,54

2

Februarie (1-11)

171.822,45

790,20

3

Februarie (12-28)

269.436,62

932,68

4

Martie

485.748,98

1.110,27

5

Aprilie

424.692,39

1.184,38

6

Mai

427.399,31

1.001,91

7

Iunie

424.100,95

1.087,64

8

Iulie

434.548,30

1.119,98

9

August

422.483,08

1.146,45

10

Septembrie

425.018,85

1.213,39

 

·         impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale (+104 milioane lei);

·         modificarea politicii contabile (+59 milioane lei). Schimbarea politicii contabile, prin care cheltuielile de explorare pentru prospectiuni seismice, studii geologice, geofizice si alte lucrari similare sunt trecute pe cheltuiala in momentul efectuarii lor si nu mai sunt capitalizate, a dus la inregistrarea unor cheltuieli de explorare de aceasta natura in perioada de raportare de 74 milioane lei, iar in perioada similara a anului trecut 15 milioane lei;

·         diminuarea cu 26% a tarifelor de inmagazinare aprobate de ANRE, aplicate incepand cu data de 1 aprilie 2018;

·         scaderea productiei de energie electrica, ca urmare a conditiilor nefavorabile din piata, ceea ce a dus la diminuarea cu cca 55% a cifrei de afaceri inregistrate pe acest segment;

Ø  Profitul net obtinut este cu 167,2 milioane lei mai mic decat cel inregistrat in perioada anterioara pe seama cresterii veniturilor si sub influenta cresterii cheltuielilor din cauzele mentionate mai sus (-14,0%);

Ø  Productivitatea muncii a crescut cu 7,25% comparativ cu perioada anterioara, de la 523,35 mii lei/angajat la 561,29 mii lei/angajat;

Ø  Ratele profitului net, EBIT si EBITDA sunt mai mici comparativ cu 9 luni 2017, aceasta pe fondul unei cresteri mai mari a cheltuielilor fata de majorarea cifrei de afaceri;

Ø  EPS (profit net al SNGN Romgaz SA/actiune) este de 2,7 lei, cu 12,9% mai mic decat cel inregistrat in perioada ianuarie-septembrie 2017.

 

Desi unii indicatori sunt mai mici decat cei inregistrati in perioada similara a anului 2017, an in care societatea a inregistrat rezultate deosebite, nivelul general al indicatorilor perioadei se afla la cote ridicate. De exemplu, cifra de afaceri inregistrata la 9 luni 2018 este cu 1% mai mare decat cifra de afaceri inregistrata in intreg anul 2016 (3.444,6 mil.lei vs 3.411,9 mil.lei), profitul net la 9 luni 2018 este sensibil mai mare decat cel inregistrat in intreg anul 2016 (1.026,5 mil.lei vs 1.024,6 mil.lei), iar profitul net pe actiune aferent celor doua perioade este egal, 2,7 lei/actiune.

 

Rezultate operationale

T3 2017

T2 2018

T3 2018

Δ T3 (%)

Indicatori principali

9 luni 2017

9 luni 2018

Δ 9 luni (%)

1.192

1.276,2

1.282

7,55

Gaz metan extras (mil.mc)

3.751

3.922

4,56

83

91

92

10,84

Redeventa petroliera (mil.mc)

269

284

5,57

1.191

1.850

1.792

50,46

Productie condensat (tone)

4.349

5.277

21,34

465,8

178,9

284,4

-38,94

Productie energie electrica (GWh)

1.465,5

750,65

-48,78

9,7

20,3

12,3

26,80

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.208,5

1.130,9

-6,42

774,3

733,9

860,0

11,07

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

1.375,8

1.611,6

17,14

 

Nota: informatiile nu sunt consolidate, respectiv includ si tranzactiile intre Romgaz si Depogaz.

 

Productia de gaze naturale a evoluat in parametrii anticipati la intocmirea programului pentru anul 2018, nivelul realizat fiind de 101,58% comparativ cu cel planificat.

In primele 9 luni ale anului 2018 Romgaz a produs un volum de 3.922 milioane mc gaze naturale, cu 171 mil.mc (4,56%) mai mult decat in aceeasi perioada din anul trecut.

Scaderea cantitatii de energie electrica produsa, asa cum se poate observa din datele prezentate in tabelul de mai jos, este in stransa legatura cu hidraulicitatea crescuta de la inceputul trimestrului.

                                                                        *MWh*

Perioada

2017

2018

Indici

1

2

3

4=3/2x100

Trimestrul 1

611.483

287.287

46,98%

Trimestrul 2

388.248

178.933

46,09%

Trimestrul 3

465.812

284.429

61,06%

9 luni

1.465.543

750.649

51,22%

 

 

Versiunea completa a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara a Grupului Romgaz la 30 septembrie 2018 (perioada ianuarie – septembrie 2018) si Situatiile financiare consolidate interimare simplificate (neauditate) pentru perioadele de noua luni si trei luni incheiate la 31 septembrie 2018 sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro , sectiunea Relatia cu InvestitoriiRapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.

 [1] Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL (“Depogaz”), filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz, si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social).

[2] Cotele de piata includ si cantitatile de gaze naturale livrate la CTE Iernut si la Depogaz pentru consumul tehnologic.

[3] Sursa: CNTEE Transelectrica SA.

[4] Ordinul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr.8 din 9 februarie 2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a pretului de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania.