Rezultate financiare trimestrul III 2016

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Data raport: 08.11.2016

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510  Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor din Legea 297/2004 si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Eveniment important de raportat:

Raportul de activitate pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2016

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului de activitate pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

 

Raportul include:

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2016, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1286/2012, in baza Standardului International de Contabilitate 34 “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana;

-          Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016.

  

 

 

I.                   Performanta financiara

 

 

 

  Mii LEI

Perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2016

Perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2015

Var.

01 iulie - 30 septembrie 2016

01 iulie - 30 septembrie 2015

Var.

 

Productie (GWh)

7.589

7.854

-3%

2.785

2.751

1%

 

Venituri din exploatare, din care

1.194.443

1.304.898

-8%

452.196

446.506

1%

 

Venituri din vanzarea energiei electrice

1.157.741

1.219.931

-5%

433.977

428.139

1%

 

Cheltuieli din exploatare

(770.321)

(845.178)

-9%

(239.795)

(235.700)

2%

 

EBITDA

424.122

459.720

-8%

212.401

210.806

1%

 

Depreciere si amortizare

(359.949)

(352.396)

2%

(121.544)

(118.554)

3%

 

EBIT

64.173

107.324

-40%

90.857

92.252

-2%

 

Cheltuieli financiare nete

15.535

52.784

-71%

29.020

57.488

-50%

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(15.165)

(28.919)

-48%

(17.495)

(21.452)

-18%

 

Profit net

64.543

131.189

-51%

102.382

128.287

-20%

                           

*) extras din situatiile financiare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2016

 

In trimestrul III 2016, SNN a recuperat pierderea operationala inregistrata la 30 iunie 2016 si a obtinut la 30.09.2016 un profit net de 64.543 mii lei. La acest rezultat au contribuit urmatorii factori:

 

1.      Prelungirea duratei opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda

 

Veniturile din vanzarea energiei electrice au scazut cu 5%, in principal ca urmare a scaderii cu 4% a cantitatii de energie vanduta (aproximativ 336 mii MWh), pe fondul extinderii opririi planificate a Unitatii 1 care a avut loc anul acesta. In 2015, oprirea planificata a Unitatii 2 a avut o durata efectiva de 24,8 zile, in timp ce oprirea planificata a Unitatii 1 din 2016 a avut o durata efectiva de 51 de zile, fapt ce a determinat scaderea cantitatii vandute la 30 iunie 2016 cu 7,09%.

 

Decizia de a efectua aceste lucrari suplimentare a venit ca urmare a unei analize tehnico-economice, analiza care a luat in primul rand in calcul beneficiile pe termen mediu si lung asociate acestei opriri prelungite. Astfel, conducerea SNN a prioritizat imbunatatirea eficientei ciclului termic al carei rezultat direct este cresterea productiei cu circa 1.5-2% fata de nivelul prognozat in lipsa efectuarii acestei lucrari. Decizia de efectuare a opririi prelungite a Unitatii 1 a avut in vedere efecte benefice pe termen mediu printr-o crestere a productiei care sa genereze venituri suplimentare intr-un context de piata in care nu se intrevad schimbari majore in sens ascendent al pretului in viitorul apropiat.

 

Efectele privind activitatea operationala pentru primul semestru al anului 2016 au fost anticipate inca din anul 2015 si bugetate corespunzator pentru anul 2016 fiind asumat de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva un rezultat sub nivelul perioadei comparative, dar cu beneficii pe un orizont mediu si lung de timp.

 

Impactul scaderii cantitatii de energie vanduta cauzata de extinderea opririi planificate cu luarea in considerare a cheltuielilor cu combustibilul nuclear aditionale, care ar fi fost necesare pentru realizarea acestui supliment de productie, este in cuantum de 52.000 mii lei, reprezentand profit operational nerealizat, toate celelalte conditii fiind considerate neschimbate.

 

 

2.      Venituri din vanzari de energie si evolutia preturilor

 

Cantitatile de energie vandute in perioada ianuarie-septembrie 2016 si veniturile corespunzatoare, repartizate pe tipuri de contracte de vanzare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

 

 

 

9L 2016

9L 2015

 

Vanzari

Cantitati GWh

%

Pret *

Cantitati GWh

%

Pret *

 

P. Reglementata

     1.206

15,83%

166,01

1.657

20,79%

166,75

 

P. Libera, din care:

     6.395

83,90%

152,99

6.279

78,75%

160,11

 

Contracte bilaterale

     3.839

50,36%

165,42

5.306

66,54%

163,34

 

PZU

     2.556

33,54%

134,32

974

12,21%

SNN_20161108181500_Raport-curent-rezultate-financiare-T3-(003).pdf SNN_20161108181505_Current-report-Q3-financial-results.pdf 9A0E7