Rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2017

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 15.02.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2017 in conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2018 (RC din 15.01.2018).

SIF Moldova a intocmit Situatiile financiare individuale neauditate aferente exercitiului financiar 2017 in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (”IFRS”) si in conformitate cu cerintele  Normei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Principalele elemente ale situatiilor financiare IFRS neauditate        (RON)

 

IFRS 2017

IFRS 2016

a.     Pozitia financiara

 

 

Total active

1.880.148.143

1.718.974.911

Total datorii

138.540.398

118.883.161

Capitalurile proprii

1.741.607.745

1.600.091.750

b.    Rezultatul global

 

 

Profitul net al exercitiului    

164.786.748

123.298.020

Alte elemente ale rezultatului global

41.372.941

166.760.892

Rezultatul global aferent perioadei

206.159.689

290.058.912

 

Situatiile financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2017 conform IFRS pot fi consultate pe website-ul societatii www.sifm.ro/raportari periodice/2017.

Teleconferinta cu investitorii si analistii pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2017 va avea loc in data de 19.02.2018 incepand cu orele 15:00. Informatii privind participarea la eveniment sunt disponibile pe website-ul SIF Moldova (www.sifm.ro) si pe cel al Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro ). 

Situatiile financiare preliminare neauditate pot suporta modificari in functie de evenimentele ulterioare inchiderii bilantului si de recomandarile auditorului financiar.

 

Claudiu Doros

Director General

 

Ofiter de Conformitate

Michaela Puscas