Schimbare depozitar

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

Catre,                                                                                     

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata reglementata

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 01.08.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Schimbare depozitar

In conformitate cu prevederile art. 87 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, SIF Banat-Crisana informeaza actionarii ca in data de 30 iulie 2019 a semnat cu BRD - Groupe Societe Generale S.A. actul aditional la Contractul de depozitare si custodie nr. 1148/25.09.2017, prin care au convenit la incetarea prin acordul partilor a acestui contract si a notificat corespunzator Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Totodata, Consiliul de administratie al SIF Banat-Crisana a aprobat incheierea unui nou contract de depozitare cu Banca Comerciala Romana, institutie de credit autorizata de ASF pentru a indeplini functia de depozitar. Noul contract de depozitare va fi supus avizarii de catre ASF si va intra in vigoare ulterior acestei avizari, conform procedurilor reglementate.

SIF Banat-Crisana va informa actionarii cu privire la derularea procesului de schimbare a depozitarului.

 

Presedinte, Director General

Bogdan-Alexandru DRAGOI                                                             

 

 

RC Conformitate

Eugen CRISTEA