Schimbare Directorat

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 21 Decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat: Schimbare componenta Directorat

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 21 decembrie 2018 Consiliul de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA a decis urmatoarele:

Ø  se revoca din calitatea de membri ai Directoratului, incepand cu data de 21 decembrie 2018, urmatoarele persoane: Adrian-Constantin RUSU, Andreea-Georgiana FLOREA, Viorel VASIU si Adrian-Mircea TEODORESCU;

Ø  in temeiul art. 642 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, se desemneaza in calitatea de membri provizorii ai Directoratului incepand cu data de 21 decembrie 2018, urmatoarele persoane:

·         Marius-Danut CARASOL

·         Andreea-Georgiana FLOREA

·         Constantin SARAGEA

·         Claudia-Gina ANASTASE

·         Adrian SAVU

 

Mandatul noilor membri ai Directoratului are o durata de 4 luni incepand cu data de 21 decembrie 2018 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru inca doua luni, dar durata mandatului nu va depasi data finalizarii procedurii de selectie a membrilor Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, daca procedura se va finaliza in interiorul acestui interval.

Numirea membrilor Directoratului, a devenit efectiva incepand cu data de 21 decembrie 2018, data a semnarii in fata notarului public a declaratiei de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, cu exceptia domnului Adrian SAVU a carui numire va deveni efectiva la data semnarii in fata notarului public a declaratiei de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, Consiliul de Supraveghere alege ca Presedinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societatii) al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe domnul Marius-Danut CARASOL, incepand cu data de 21 decembrie 2018.

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

Andreea – Georgiana FLOREA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

Membru Directorat