Schimbare in managementul companiei

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

 
                                 Bursa de Valori Londra (LSE)
 
                                 Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
 

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 5 august 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Evenimente importante de raportat: Schimbari in conducerea companiei

Electrica informeaza ca in data de 2 august 2019 contractul de mandat al directorului de Guvernanta Corporativa si M&A, doamna Alexandra Popescu Borislavschi, a incetat prin ajungerea la termenul de patru ani.

 

 

Director General                               

Georgeta Corina Popescu