Schimbare reprezentant actionar majoritar

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 7 noiembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

·    Schimbarea institutiei publice care exercita drepturile Statului Roman in calitate de actionar majoritar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.)

 

Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 898 /06.11.2019,

 

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Energiei atributiile privind exercitarea calitatii de actionar al statului la S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 

 

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU