Schimbari in conducerea companiei

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

 

Nr. 3420 / 21.05.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 21.05.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Schimbari in conducerea companiei

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta publicului investitor faptul ca dl. Moldovan Marius Adrian a acceptat mandatul de membru al Directoratului, renuntand concomitent la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere, prin Declaratia de onorabilitate si acceptare mandat, data in fata notarului public in data de 20.05.2020.

Mandatul dlui Moldovan Marius Adrian, in calitate de Presedinte Executiv/ Director General si al dlui Raduta-Gib Tony-Cristian, in calitate de Membru al Directoratului/ Director este de 4 ani, respectiv pana in data de 15.05.2024. Contractele membrilor Directoratului au fost aprobate in sedinta Consiliului de Supraveghere din data de 19.05.2020 si au fost semnate  in data de 20.05.2020.

Informam ca dosarul necesar aprobarii de catre A.S.F. a dlui Rosca Radu Claudiu, desemnat pentru functia de Vicepresedinte Executiv/ Director General Adjunct, se afla in procedura de evaluare in cadrul directiilor de specialitate din cadrul A.S.F.

 

Moldovan Marius Adrian

Presedinte Executiv/ Director General

Raduta-Gib Tony-Cristian

Membru al Directoratului/ Director