Schimbari in conducerea societatii

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Data raport: 25.04.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 113, punctul A), alin (1), litera e) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Eveniment important de raportat:

Numirea in functie a Directorului General, Directorilor Generali Adjuncti si a Directorului Financiar al SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 4 mai 2018

 

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii  ca in sedinta din data de 25.04.2018, Consiliul de Administratie al SNN, a numit in functie, prin Decizia nr. 63/25.04.2018, Directorul General, Directorii Generali Adjuncti si Directorul Financiar ai societatii in conformitate cu prevederile legale aplicabile pana la finalizarea procedurii de selectie a conducerii administrative si executive a SNN in baza prevederilor OUG nr. 109/2011, dupa cum urmeaza:

  1. Domnul Cosmin Ghita, in functia de Director General pentru o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 04.05.2018;
  2. Domnul Dan Laurentiu Tudor, in functia de Director General Adjunct, responsabil pentru coordonarea achizitiilor publice, activitatilor juridice, afacerilor corporatiste si strategiilor si politicilor de resurse umane la nivel de companie, pentru o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 04.05.2018;
  3. Domnul Viorel-Lary Toni, in functia de Director General Adjunct, responsabil pentru coordonarea activitatilor aferente dezvoltarii proiectelor de investitii si activitati de realizare a veniturilor aferente tranzactiilor cu energie, pentru o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 04.05.2018;
  4. Domnul Adrian Gabriel Dumitriu, in functia de Director Financiar, pentru o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 04.05.2018.

Numirile sunt realizate in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SNN, in conformitate cu prevederile art. 20 alin 2, lit. c) si art. 21 alin. 1 din Actul Constitutiv al SNN, art. 35 alin. 1 si art. 64 indice 2 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 143 alin. 1 si 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

 

Iulian-Robert Tudorache

Presedinte al Consiliului de Administratie