Schimbari in structura Comitetului de Audit

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 2308 / 19.03.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 19.03.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Schimbari in structura Comitetului de Audit

 

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Supraveghere, organizata in data de 19.03.2020, s-a aprobat schimbarea presedintelui Comitetului de Audit; urmare acestei schimbari Comitetul de Audit este format din dl. dr. ec. Nicolae Petria – Presedinte, dl. dr. ec. Gheorghe Lutac si dl. jur. Dumitru Carapiti.

Celelalte comitete consultative isi pastreaza componenta.

 

 

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

 

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate