Scrisoare de asteptari pentru CNTEE Transelectrica S.A.

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data raportului curent: 15 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment de raportat – Scrisoare de asteptari pentru CNTEE Transelectrica S.A.

 

Compania informeaza publicul investitor asupra faptului ca, Secretariatul General al Guvernului, in calitate de autoritate publica tutelara, a transmis in data de 15 iulie 2020 Scrisoarea de asteptari prin care sunt stabilite dezideratele actionarilor privind performantele C.N.T.E.E Transelectrica S.A. si ale Consiliului de Supraveghere si Directoratului pentru o perioada de 4 ani, ca urmare a completarii ordinii de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor, convocata pentru data de 31 iulie 2020 / 03 august 2020.

In conformitate cu art. 10 din Anexa nr.1c din Hotararea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, anuntam ca scrisoarea de asteptari este disponibila din data de 15.07.2020, pe pagina de internet a Companiei, respectiv www.transelectrica.ro.

 

 

 

Catalin NITU

 

 

 

Presedinte Directorat

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Corneliu-Bogdan MARCU

Andreea-Mihaela MIU

Marius Viorel STANCIU

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat