Semnare Memorandum de intelegere

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

Semnare Memorandumum de Intelegere (MoU) privind  PARTENERIATUL PENTRU DEZVOLTAREA RETELELOR DE GAZE NATURALE  DIN ESTUL EUROPEI (EE-NGP)

 

SNTGN TRANSGAZ SA informeaza ca la data de 28.01.2020, Memorandumul de Intelegere privind Parteneriatul pentru Dezvoltarea Retelelor de Gaze Naturale din Estul Europei (EE-NGP) a fost semnat de toate entitatile membre ale proiectului. EE-NGP este infiintat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), Asociatia pentru Energie din Statele Unite ale Americii (USEA), ministere si operatori ai sistemelor de transport gaze naturale (OTS) din Europa de Est pentru a asigura o capacitate institutionala durabila in vederea dezvoltarii si utilizarii primelor modele comune de planificare a transportului din regiune, accelerarii dezvoltarii infrastructurii de transport gaze naturale in Europa de Est.

 

Misiunea EE-NGP consta in sustinerea urmatoarele obiective:

-       promovarea cooperarii regionale in vederea planificarii retelelor de gaze naturale in randul ministerelor si OTS din Europa de Est;

-       imbunatatirea capacitatii ministerelor si a operatorilor sistemelor de transport de a dezvolta modele matematice de prognoza si simulare a retelelor interne de gaze naturale; a conductelor de interconectare si a depozitelor de inmagazinare;

-       sustinerea armonizarii la nivel regional a metodologiilor de planificare a transportului de gaze naturale si a principiilor operationale;

-       efectuarea de analize pentru identificarea potentialelor proiecte de investitii in infrastructura de transport gaze naturale pentru extinderea pietelor de gaze naturale, asigurand in acelasi timp securitatea si fiabilitatea sistemului energetic regional;

-       promovarea rezultatelor analizelor catre reprezentanti ai cadrului politic, de reglementare si din domeniul industriei.

 

Entitatile membre ale proiectului sunt:

-       ALBGAZ. Sh.a. (Albania);

-       BH-GAS D.O.O. (Bosnia & Herzegovina);

-       BULGARTRANSGAZ EAD (Bulgaria);

-       PLINACRO D.O.O.(Croatia);

-       DESFA S.A. (Grecia);

-       MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE (Kosovo);

-       GA-MA AD - SKOPJE (Macedonia de Nord);

-       MONTENEGRO BONUS (Muntenegru);

-       GAZ-SYSTEM S.A. (Polonia);

-       SNTGN TRANSGAZ SA (Romania);

-       EUSTREAM (Slovacia);

-       ASOCIATIA PENTRU ENERGIE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII – USEA (SUA).

 

Aceste entitati membre ale proiectului vor constitui Grupul de lucru EE-NGP alcatuit din maximum 2 persoane din fiecare tara, grup ce isi  va desfasura activitatea in baza unui  plan de lucru si a unui calendar pentru fiecare dintre etapele succesive ale proiectului.

 

SNTGN TRANSGAZ SA a semnat Memorandumul de Intelegere privind Parteneriatul pentru Dezvoltarea Retelelor de Gaze Naturale din Estul Europei (EE-NGP) data fiind contributia acestuia la promovarea cooperarii regionale, in vederea planificarii retelelor de gaze naturale in randul operatorilor de transport si sistem din Europa de Est si diversificarii surselor de gaze naturale, la sustinerea armonizarii la nivel regional a metodologiilor de planificare a transportului de gaze naturale si a principiilor operationale; la dezvoltarea schimburilor de experienta in domeniul infrastructurii de transport gaze naturale, la extinderea cooperarii indelungate si productive intre industria energetica romaneasca si cea americana.

 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) si raspunde de functionarea acestuia in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectie a mediului inconjurator. In indeplinirea misiunii asumate, compania desfasoara activitatea de transport gaze naturale in conformitate cu prevederile legislatiei si reglementarilor europene si nationale in vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte.

 

 

SERVICIUL DE COMUNICARE