Sistare plata dividende aferente anului 2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 16.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat:

Sistare plata dividende aferente anului 2019

 

Cuantumul dividendelor si data platii (01.07.2020) acestora catre actionari au fost aprobate prin hotararea AGOA SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020.

Curtea de Apel Craiova, prin Hotararea nr. 315/15.07.2020 in dosarul nr. 2635/63/2020, a hotarat urmatoarele:

respinge exceptia apelului formulat de SIF MUNTENIA SA Admite apelurile. Schimba in tot sentinta in sensul ca admite cererile reclamantilor. Suspenda executarea Hotararilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA in data de 28.04.2020 prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, pana la solutionarea definitiva a cererilor avand ca obiect constatarea nulitatii respectivelor hotariri. Admite cererea de interventie accesorie in interesul reclamantilor SAI CERTINVEST SA, FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX si FDI CERTINVEST XT INDEX, formulate de intervenientele Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital. Respinge cererile de interventie in interesul paratei formulate de intervenientii Ungureanu Liviu, Tudor Dumitru, Fortan Procopie si Radut Dumitru. Definitiva. Pronuntata azi la dispozitia partilor de catre grefa instantei. Document: Hotarare  315/2020  15.07.2020”

Ca urmare a Hotararii nr. 315/15.07.2020 a Curtii de Apel Craiova, SIF Oltenia S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca incepand cu data de 16.07.2020 se sisteaza  plata tuturor dividendelor aferente anului 2019, neachitate pana in prezent.

         

Suspendarea platii dividendelor aferente anului 2019 se face pana la solutionarea definitiva a cererilor avand ca obiect constatarea nulitatii hotararilor AGOA din 28.04.2020.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU                           

Presedinte / Director General 

                                               

conf.univ. dr. Cristian BUSU

Vicepresedinte / Director General Adjunct        

 

Viorica Balan

Ofiter de conformitate