Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A. din 24/25.04.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 3713/19.04.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 19.04.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A. din 24/25.04.2019

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii ca, prin Decizia nr. 552/18.04.2019, A.S.F. a constatat existenta unui grup de actionari prezumat ca actioneaza in mod concertat in legatura cu S.I.F. Transilvania, grup format din Fratila Constantin, Cociu (Fratila) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments S.R.L., Alexa Business & Investments S.R.L., Fratila Mihaela si Fratila Irina Elena, membrii acestuia detinand impreuna 5,11681% din capitalul social al S.I.F. Transilvania.

De asemenea, prin Decizia nr. 555/18.04.2019, A.S.F. a constatat existenta unui grup de actionari prezumat ca actioneaza in mod concertat in legatura cu S.I.F. Transilvania, grup format din SIF Moldova S.A., Radu Octavian Claudiu, Iancu Catalin Jianu Dan si Iancu Ludmila, membrii acestuia detinand impreuna 5,00531% din capitalul social al S.I.F. Transilvania.

Directoratul S.I.F. Transilvania va adopta masurile necesare in cadrul A.G.O.A. convocata pentru data de 24/25 aprilie 2019, astfel incat actionarii prezumati ca actioneaza in mod concertat in legatura cu S.I.F. Transilvania sa nu poata exercita drepturile de vot aferente pozitiei detinute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin suspendarea pro-rata a drepturilor de vot ce depasesc 5% din capitalul social.

Deciziile A.S.F. mai sus mentionate sunt disponibile pe site-ul B.V.B. si pe site-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro, Sectiunea „A.G.O.A. Aprilie 2019”.

Avand in vedere cele de mai sus, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca numarul total de drepturi de vot la data de 25.03.2019, stabilita ca data de referinta pentru A.G.O.A. din 24/25 aprilie 2019, este 2.159.777.126, conform informatiilor disponibile pe site-ul societatii www.siftransilvania.ro, Sectiunea A.G.O.A. Aprilie 2019.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin