Situatia drepturilor de vot in cadrul AGEA din 6/7 martie 2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 1920/04.03.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 04.03.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.E.A. din data de 6/7 martie 2019

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii ca numarul total al drepturilor de vot la data de 04.02.2019, stabilita ca data de referinta pentru A.G.E.A., convocata pentru 06/07 martie 2019 este de 2.162.443.797. Numarul total al drepturilor de vot a fost stabilit avand in vedere numarul de actiuni proprii rascumparate de S.I.F. Transilvania conform Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din 15.12.2017 (21.842.867 actiuni).

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin