Situatii financiare consolidate 2015

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Comunicat de presa

Disponibilitate Situatii financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

SIF Banat-Crisana informeaza investitorii ca Situatiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare – insotite de Raportul consolidat al administratorilor, Raportul auditorului independent si Declaratia de conformitate, vor fi puse la dispozitia publicului incepand cu data de 31 august a.c., in format electronic pe website-ul societatii, la adresa www.sif1.ro si la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei 35A.

Mentionam ca Situatiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la compartimentul Relatia cu Investitorii, tel: 0257 250 181, e‑mail: [email protected].