Situatii financiare consolidate interimare S1 2017

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Codului BVB
Data raportului: 27 octombrie 2017
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare: 13328043
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat: – Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017

 Raportarea include:

-     Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data de 30 iunie 2017

 Disponibilitate

 Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data de 30 iunie 2017 sunt disponibile incepand cu data de 27 octombrie 2017

·     online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2017;

·   la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

-si linkul de mai jos

 

Georgeta-Corina POPESCU
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului