Situatii financiare consolidate S1 2017

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 11.12.2017

Informare conform: Legii 24/2017, R CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Eveniment important: Disponbilitate Situatii financiare consolidate S1 2017

Informam cu privire la punerea la dispozitie a Situatiilor financiare consolidate la 30 iunie 2017, neauditate, intocmite in conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiara interimara”,  pentru indeplinirea prevederilor art.65 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

www.sifm.ro/Raportari periodice/2017 precum si in link-ul de mai jos

Director General          

Claudiu Doros

Control Intern

Michaela Puscas