Situatii Financiare Consolidate - S1 2018

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 28.09.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018, Cod BVB Operator de Piata 

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Disponbilitate Situatii Financiare Consolidate insotite de Raportul Consolidat al Administratorilor - S1 2018

 

Informam cu privire la punerea la dispozitie a Situatiilor Financiare Consolidate la 30 iunie 2018, neauditate, intocmite in conformitate cu prevederile IAS 34 „Raportarea financiara interimara” si prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, insotite de Raportul Consolidat al Administratorilor aferent semestrului I 2018.

(www.sifm.ro/Raportari periodice/2018).

 

Informatiile pot fi vizualizate in link-urile de mai jos.

 

Claudiu Doros  

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate