Solicitare completare ordine de zi AGA 12.06.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 26.05.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti


 

Catre:


 

 

Bursa de Valori Bucuresti

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 


 

Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 12.06.2020/15.06.2020

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 26.05.2020, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 12.06.2020/15.06.2020 din partea actionarului majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, dupa cum urmeaza:

 

Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 12.06.2020/15.06.2020 a urmatoarelor puncte:

Ø  Abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014) precum si a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018).

Ø  Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa initieze procedurile/demersurile/actiunile privind incetarea negocierilor cu CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), si respectiv a (ii) Acordului Investitorilor in forma preliminara.”

Ø  Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a initia demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor strategice privind constructia de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare.

   

Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN sub numarul 6518/26.05.2020 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020/15.06.2020, respectiv punctele 2,3 si 4.

 

Director General

Cosmin Ghita