Solicitare completare ordine de zi AGOA 28/29.04.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 2252 / 17.03.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 17.03.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. convocata pentru data de 28/29 aprilie 2020

 

S.I.F. Transilvania informeaza ca, in data de 16 martie 2020, un grup de actionari format din Crinel-Valer Andanut, Marius-Adrian Moldovan, Mihaela Fratila, Irina-Elena Fratila, Maria-Alexandra Cociu (fosta Fratila) si Societatea Mamaia North Investments S.A. Constanta, care detin impreuna 5,022255% din capitalul social al societatii, a solicitat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.04.2020, cu punctele inscrise in cadrul solicitarii de convocare a adunarii generale ordinare prezentate in cadrul Raportului curent nr. 1508/25.02.2020 (de pornire a actiunii in raspundere formulata impotriva d-lui Mihai Fercala – presedinte al Directortului si a d-lui Stefan Szabo – Presedinte al Consiliului de Supraveghere) la care se adauga:

(i) propunerea de aprobare a actiunii in raspundere impotriva d-lui Dumitru Carapiti, pentru aceleasi motive avute in vedere pentru aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Stefan Szabo, mai sus menttionata si

(ii) o alta propunere de repartizare a dividendelor aferente exercitiului financiar 2019, respectiv de 0,0355 lei/actiune.

Amintim ca d-nii Crinel-Valer Andanut si Marius Adrian Moldovan sunt membri ai Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

Reamintim ca cererile de convocare a A.G.O.A. si A.G.E.A. formulate de acelasi grup de actionari au fost suspendate de catre Tribunalul Brasov prin Sentinta civila nr. 248/03.03.2020, pronuntata in dosarul civil nr. 689/62/2020 (Raportul curent nr. 1781/04.03.2020).

Ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocata pentru data de 28/29.04.2020 in cadrul careia vor fi prezentate propunerile de completare va fi republicata conform dispozitiilor legale.

Solicitarea de completare a ordinii de zi este prezentata in anexa la prezentul raport curent.

 

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

 

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate