Solicitare convocare AGA

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Data raportului: 12 ianuarie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment de raportat – solicitare convocare AGA - TEL

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor solicitarea actionarului Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, cu privire la Adunarea generala a actionarilor (AGA) din data de 09/10.01.2018, de a reconvoca la o alta data Adunarea generala a actionarilor avand ca puncte pe ordinea de zi:

-       Aprobarea profilului consiliului de supraveghere;

-       Aprobarea profilului candidatilor.

Punctele de pe ordinea de zi ante-mentionate au fost prezente pe ordinea de zi din cadrul sedintei AGA din data de 09/10.01.2018 la punctele 3 si 4, insa intrucat nu s-au primit materiale/proiecte de hotarare in acest sens, precizam ca nu au fost intrunite conditiile pentru adoptarea unei hotarari in cadrul sedintei AGA din data de 09/10.01.2018.

Prin urmare, Directoratul Companiei urmeaza sa convoace AGA, cu respectarea termenelor legale, conform solicitarii actionarului Statul Roman.

 

 

 

Georgeta - Corina POPESCU

 

Director General Executiv

Presedinte Directorat