Solicitare convocare AGEA

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 12989 / 14.11.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 14.11.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Solicitare de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor

S.I.F. Transilvania informeaza ca, in data de 13 noiembrie 2018, un grup de actionari care detin impreuna 5,000045% din capitalul social al societatii, persoane fata de care A.S.F. a constatat prin mai multe decizii ca actioneaza in mod concertat fata de S.I.F. Transilvania cu incalcarea dispozitiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, a solicitat convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, cu puncte referitoare la aprobarea delegarii functiei de administrare a riscurilor.

Cererea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor se afla in analiza, urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata investitorilor si actionarilor societatii, in termenele legale.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv /Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate