Solutionare litigiu cu un fost director de Resurse Umane

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 3 iunie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon: 004-021-2085999

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Solutionarea dosarului nr. 38532/3/2019 - litigiu intre Dana Alexandra Dragan si Societatea Energetica Electrica SA (Electrica)

 

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca Tribunalul Bucuresti a admis exceptia necompetentei generale a instantelor de judecata invocata de Electrica si a respins, ca nefiind de competenta instantelor judecatoresti, actiunea formulata de dna. Dana Alexandra Dragan avand ca obiect pretentii ale reclamantei Dana Alexandra Dragan (conform Raportului curent publicat in data de 4 februarie 2020 pe BVB – cod IRIS 11612 si pe LSE – numar RNS 9193B). Solutia poate fi atacata cu recurs, in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Mentionam ca potrivit prevederilor contractului de mandat incheiat intre Electrica si dna. Dana Alexandra Dragan, competenta de solutionare a litigiului apartine Centrului International de Arbitraj al Camerei Federale Economice Austriece de la Viena.

 

Reamintim ca dna. Dana Alexandra Dragan a ocupat functia de Director Executiv al Directiei Resurse Umane, pe o perioada de 1 an si se afla in continuare in relatii contractuale cu Compania, respectiv are calitatea de salariat al companiei, obligatia de neconcurenta subzistand in sarcina dnei Dragan in calitatea sa de salariata.

 

Reiteram ca prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat:

 

1.      obligarea Electrica la achitarea catre reclamanta a comisionului de neconcurenta prevazut de art. 5.2.3 din contractul de mandat nr. 15/25.09.2017, in valoare totala bruta de 102.576 euro, precum si actualizarea acestor sume cu rata inflatiei, respectiv acordarea de dobanzi penalizatoare calculate de la data scadentei pana la data achitarii efective a sumelor de catre Electrica

 

2.      recalificarea activitatii desfasurate in cadrul Electrica, in perioada 05.10.2016-30.08.2017, ca fiind specifica unui contract de mandat comercial si obligarea Electrica la achitarea diferentei dintre remuneratia prevazuta de contractul de mandat si salariile achitate in temeiul contractului de munca in perioada 05.10.2016-30.08.2017, in valoare totala bruta estimata de 189.501 lei, precum si actualizarea acestor sume cu rata inflatiei, respectiv acordarea de dobanzi penalizatoare calculate de la data scadentei pana la data achitarii efective a sumelor de catre Electrica;

 

3.      obligarea Electrica la recalcularea si achitarea remuneratiei variabile anuale brute datorate pentru anul 2017, conform contractului de mandat, prin raportare la recunoasterea activitatii desfasurate in perioada 05.10.2016-30.08.2017 ca fiind specifica unui contract de mandat comercial, precum si la valoarea recalculata a remuneratiei cuvenite pentru aceasta perioada, in valoare totala bruta de 6.865,71 euro, inclusiv actualizarea acestor sume cu rata inflatiei, respectiv acordarea de dobanzi penalizatoare calculate de la data scadentei pana la data achitarii efective a sumelor de catre Electrica.

 

 

Director General

Georgeta Corina Popescu