Solutionarea definitiva a litigiului dintre Electrica si SAPE

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 1 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon: 004-021-2085999

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Informare privind solutionarea definitiva a litigiului dintre Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A. (SAPE) si Electrica SA

 

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca sentinta civila nr. 1878 din 20 iunie 2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 46365/3/2016, avand ca obiect pretentii ale SAPE in valoare de aprox. 800 milioane EUR (anuntat initial in data de 9 iunie 2017 prin Raportul curent publicat pe BVB si pe LSE, actualizat in data de 21 iunie 2019), a ramas definitiva prin neapelare.

 

Mentionam faptul ca, prin hotararea din 20 iunie 2019, instanta de judecata:

·         a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Electrica, intemeiata pe raspunderea civila contractuala, respingand cererea ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva;

·         a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Electrica, invocata in cererea principala, intemeiata pe raspundere delictuala;

·         a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, respingand ca prescrisa cererea de chemare in judecata intemeiata pe raspundere civila delictuala, formulata de catre SAPE in contradictoriu cu Electrica.

 

Totodata, instanta a dispus obligarea SAPE la plata cheltuielilor de judecata catre Electrica, in cuantum de 329.993,37 lei.

 

Director General

Georgeta Corina POPESCU