Structura actionariat la data de 30 iunie 2020

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 3161/06.07.2020

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

             BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

             Fax: 021- 256.92.76

De la:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 06.07.2020

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

 

Evenimente importante de raportat: Structura actionariatului si numarul total al drepturilor de vot la data de 30 iunie 2020

 

Structura actionariatului si numarul total al drepturilor de vot ale BVB la data de 30 iunie 2020, astfel cum au fost primite de la Depozitarul Central S.A., sunt urmatoarele:

 

Tip actionar

% din capitalul social

Numar actiuni detinute

Actionari institutionali romani

73,56

5.921.445

Actionari institutionali straini

7,06

568.148

Persoane fizice romane

16,74

1.347.113

Persoane fizice nerezidente

1,96

157.923

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

0,68

54.617

Total

100

8.049.246

 

Numarul total de actionari la data de 30 iunie 2020 era de 1.732. Mentionam ca numarul total al drepturilor de vot la data de 30 iunie 2020 era de 7.994.629 (drepturile de vot aferente actiunilor proprii detinute de Societate sunt suspendate de drept).

 

Adrian Tanase

Director General