Structura actionariat la data de 31 august 2019

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 3494/10.09.2019

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

             BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

             Fax: 021- 256.92.76

De la:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 10.09.2019

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

 

 

Evenimente importante de raportat: Structura actionariatului si numarul total al drepturilor de vot la data de 31 august 2019

 

Structura actionariatului si numarul total al drepturilor de vot ale BVB la data de 31 august 2019, astfel cum au fost primite de la Depozitarul Central S.A., sunt urmatoarele:

 

Tip actionar

% din capitalul social

Numar actiuni detinute

Actionari institutionali romani

70,74

5.693.987

Actionari institutionali straini

9,13

734.979

Persoane fizice romane

18,04

1.452.045

Persoane fizice nerezidente

1,63

131.441

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

0,46

36.794

Total

100

8.049.246

 

Numarul total de actionari la data de 31 august 2019 era de 1.763. Mentionam ca numarul total al drepturilor de vot la data de 31 august 2019 era de 8.012.452 (drepturile de vot aferente actiunilor proprii detinute de Societate sunt suspendate de drept).

 

Adrian Tanase

Director General