Suspendare drept de vot AGEA 18/19.11.2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 14.11.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Suspendare drept de vot pentru AGEA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 18/19.11.2019

 

Avand in vedere Decizia ASF nr. 1382/13.11.2019 privind prezumarea actiunii concertate fata de emitentul S.I.F. Oltenia S.A. a grupului de actionari format din S.I.F. BANAT CRISANA S.A., S.I.F. MUNTENIA S.A., STRAUT RADU RAZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN si MIHAILESCU TEODORA DORINA, grup care detine 5,000359 % din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., depasind astfel limita de 5% prevazuta de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Conducerea Superioara a S.I.F. Oltenia S.A. (imputernicita de Consiliul de Administratie conform Hotararii C.A. nr. 12/08.10.2019) a dispus punerea in aplicare a Deciziei ASF nr. 1382/13.11.2019, prin suspendarea „pro rata” a drepturilor de vot detinute de actionarii grupului mentionat in decizia ASF.

 

Numarul de actiuni cu drept de vot suspendat „pro rata” este de 2.084 actiuni, reprezentand 0,000359% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A.

 

Lista detinatorilor de actiuni cu drept de vot suspendat „pro rata” poate fi consultata pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A., www.sifolt.ro, sectiunea Informatii investitori (subsectiunile: Declaratii detineri, Raportare continua si Adunari Generale).

 

De asemenea, Conducerea Superioara a S.I.F. Oltenia S.A. va informa DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru operarea in Registrul Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. a drepturilor de vot suspendate.

 

Anexam: Decizia ASF nr. 1382/13.11.2019.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0251- 419.343.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

  

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica BALAN

Ofiter de conformitate