Suspendare temporara procedura de selectie si numire Director Financiar provizor

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform art.234, alin (1), litera g) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie privind suspendarea temporara a procedurii de selectie pentru pozitia de Director Financiar in conformitate cu OUG 109/2011 pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si numirea unui Director Financiar provizoriu pentru o perioada de 4 luni

 

SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii in legatura cu Deciziile Consiliului de Administratie  prin care s-a decis suspendarea temporara a procedurii de selectie pentru pozitia de Director Financiarin baza OUG 109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. 

 

De asemenea, avand in vedere renuntarea domnului Adrian Dumitriu la mandatul sau incepand cu data de 31.03.2020, asa cum aceasta a fost comunicata prin raport curent de catre SNN, Consiliul de Administratie a decis, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, avand in vedere contextul actual, pentru asigurarea continuitatii activitatii companiei in cele mai bune conditii, numirea domnului Paul Ichim in pozitia de Director Financiar cu un mandat provizoriu de 4 luni, cu posibilitate de prelungire cu 2 luni, in conformitate cu art. 64^2 alin 1 din  OUG 109/2011, incepand cu data de 31.03.2020.

 

Domnul Paul Ichim este absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Finante, Banci, Asigurari, Burse de Valori si are o experienta de 20 de ani in domeniul financiar-bancar si economic atat in mediul privat, cat si in cel de stat. Mai multe informatii sunt disponibile in CV-ul atasat acestui raport curent.

 

Cosmin Ghita

Director General