Suspendarea provizorie a executarii silite a actionarului majoritar

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 46615/ 28.11.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 31/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

28.11.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

In data de 27.11.2019, societatea CONPET S.A. a primit, din partea Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti Mazilu si Asociatii, Procesul Verbal de Sechestru emis in data de 25.11.2019 in Dosarul de executare nr. 22/2014, prin care s-a declarat sechestru definitiv asupra unui numar de 5.083.372 de actiuni, cu o valoare nominala de 3,3 lei/actiune, pe care debitorul Statul Roman le detine la CONPET S.A., actiuni administrate prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei si prin comasarea cu Ministerul Energiei, conform O.U.G. nr. 68/2019.

Mentionam ca in data de 26.11.2019 Ministerul de Finante Publice a notificat CONPET S.A., prin adresa nr. 323076, cu privire la faptul ca la acest moment executarea care face obiectul dosarului susmentionat nu mai poate continua, invocand in sustinere Incheierea de sedinta din data de 26.11.2019 pronuntata in dosarul nr. 27749/302/2019 de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, Sectia a II-a Civila, prin care a fost admisa cererea formulata de contestatorul Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, dispunandu-se suspendarea provizorie a executarii silite in Dosarul de executare silita nr. 22/2014 pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii.

 

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS