Tarife operatori de distributie - aplicabile de la 1 martie 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:           Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                      Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                      Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 27 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice aplicabile incepand de la data de 1 martie 2019 pentru filialele de distributie din Grupul Electrica

 

Societatea Energetica Electrica SA informeaza, prin prezenta, urmatoarele:

  • ·       In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 152/26.02.2019 a fost publicat Ordinul ANRE 24/25.02.2019 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
  • ·       In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 152/26.02.2019 a fost publicat Ordinul ANRE 25/25.02.2019 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
  • ·       In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 152/26.02.2019 a fost publicat Ordinul ANRE 26/25.02.2019 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

 

Conform Ordinelor ANRE, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice pentru cei trei operatori de distributie concesionari ai grupului Electrica aplicabile incepand cu data de 1 martie 2019, comparativ cu cele aplicable incepand cu data de 1 ianuarie 2019, sunt urmatoarele:

 

Operator de distributie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific

aplicabil din
1 mar 2019 (lei/Mwh)

Tarif specific

aplicabil din
1 ian 2019 (lei/Mwh)

Δ%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

Inalta Tensiune

15,56

15,21

2,30%

Medie Tensiune

33,84

33,08

2,30%

Joasa Tensiune

116,80

114,18

2,29%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

Inalta Tensiune

18,58

18,16

2,31%

Medie Tensiune

42,82

41,84

2,34%

Joasa Tensiune

100,98

98,67

2,34%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Inalta Tensiune

20,75

20,27

2,37%

Medie Tensiune

40,77

39,83

2,36%

Joasa Tensiune

102,56

100,21

2,35%

 

Director Guvernanta Corporativa si M&A

Alexandra BORISLAVSCHI