Tarife reglementate aplicabile de la 01 iulie 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 01 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat: tarife reglementate aplicabile de la 01 iulie 2020

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informeaza publicul investitor asupra publicarii in Monitorul Oficial nr. 567/30.06.2020 a Ordinului nr. 142 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANRE nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Companie. Prin urmare, tarifele pentru serviciul de sistem valabile incepand cu data de 01 iulie 2020 sunt urmatoarele:

Serviciu

Tarif

aplicabil de la

1 iulie 2019

Tarif

aplicabil de la

1 iulie 2020

Diferenta

lei/MWh

lei/MWh

%

Tarife pentru serviciul de sistem, din care:

14,89

14,45

▼ 2,96

I.              Servicii de sistem functionale

1,84

2,49

▲35,32

II.             Servicii de sistem tehnologice

13,05

11,96

▼ 8,32

Cresterea tarifului pentru activitatea reglementata a fost determinata in principal de finalizarea in anul 2020 a unei investitii semnificative constand in modernizarea infrastructurii de dispecerizare a Sistemului Electroenergetic National, precum si de recuperarea unor costuri din anii anteriori.

Scaderea tarifului pentru activitatea reglementata a fost determinata de finalizarea la 30.06.2020 a procesului de recuperare prin tarif a pierderilor inregistrate in anii anteriori precum si de costuri prognozate mai mici determinate de reducerea volumelor de servicii ce urmeaza a fi achizitionate in perioada tarifara curenta.

 

 

Catalin NITU

 

Director General Executiv

Presedinte Directorat

Ionut-Bogdan GRECIA

 

Membru Directorat