Tarife reglementate aplicabile de la 16 ianuarie 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

 Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                    Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 17 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat: tarife reglementate aplicabile de la 16 ianuarie 2020

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informeaza publicul investitor asupra publicarii in Monitorul Oficial nr. 28/16.01.2020 a Ordinului ANRE nr.10/2020 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Companie. Prin urmare, tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei electrice si a serviciilor de sistem, aplicabile incepand cu 16 ianuarie 2020 sunt:

Serviciu

Tarif

aplicabil de la

1 ianuarie 2020

Tarif

aplicabil de la

16 ianuarie 2020

Diferenta

lei/MWh

lei/MWh

%

I.    Transportul energiei electrice (tarif mediu)

18,33

17,97

▼1,96

Tarif transport – componenta de introducere a energiei electrice in retea (TG)

1,30

1,30

-

Tarif transport – componenta de extragere  a energiei electrice in retea (TL)

17,03

16,67

▼2,11

II.   Servicii de sistem functionale

1,84

1,84

-

III.  Servicii de sistem tehnologice

13,05

13,05

-

Facem mentiunea ca modificarea valorii tarifului mediu pentru transportul energiei electrice a fost determinata de reducerea nivelului contributiei banesti datorata de CNTEE ‘‘Transelectrica‘‘ SA la bugetul ANRE pentru anul 2020, de la 2,0% la 0,2% din cifra de afaceri a Companiei.

 

Catalin NITU

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat