Transfer pachet de actiuni

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 09.10.2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Transferul pachetului de actiuni detinute de S.I.F. Oltenia S.A. la Banca Comerciala Romana

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in data de 09.10.2018 a fost finalizata operatiunea de vanzare-cumparare a pachetului de 1.023.534.303 actiuni detinute de S.I.F. Oltenia S.A. la Banca Comerciala Romana prin semnarea in Registrul Actionarilor a transferului de actiuni de la S.I.F. Oltenia S.A. la ERSTE GROUP BANK A.G.

Transferul s-a realizat in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3 din data de 04.10.2018. Suma de 140.000.000 Euro (contravaloarea pachetului de actiuni vandut)  a fost virata de catre cumparator in contul S.I.F. Oltenia S.A.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General