Tranzactie cu actiuni SIF2

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 01.11.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Tranzactie cu actiuni SIF2

SIF  Banat-Crisana informeaza investitorii ca inregistrarea operatiunii de diminuare a capitalului social de catre emitentul SIF Moldova (pe care a comunicat-o prin raportul curent din 28.10.2019)  a determinat depasirea de catre SIF Banat-Crisana a limitei de detinere de 5% din capitalul social la acest emitent.

Luand cunostinta de aceasta depasire involuntara a limitei de detinere, SIF Banat-Crisana a efectuat notificarile necesare, prevazute de Legea 24/2017, Regulamentul 5/2018  si Instructiunea nr.6/2012 si, de asemenea, a luat masurile necesare pentru reincadrarea detinerii la SIF Moldova in limitele legale.

In data de 31.10.2019, SIF Banat-Crisana a realizat o tranzactie pe piata de vanzare actiuni SIF2, iar  in urma acestei operatiuni procentul de detinere va  scadea  sub pragul de 5% din capitalul social al SIF Moldova, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004.

  

Presedinte-Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

 

RC Conformitate, Eugen Cristea