Tranzactie cu actiuni SIF3

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 20.02.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Tranzactie cu actiuni SIF3

 

SIF  Moldova informeaza investitorii ca inregistrarea operatiunii de diminuare a capitalului social de catre emitentul SIF Transilvania (conform notificarii Depozitarului Central din 17.02.2020)  a determinat depasirea involuntara  de catre SIF Moldova a limitei de detinere de 5% din capitalul social la acest emitent.

 

In termenul legal, SIF Moldova a efectuat toate notificarile prevazute de Legea nr.24/2017, Regulamentul nr.5/2018  si Instructiunea nr. 6/2012. De asemenea, a luat  imediat masuri pentru reincadrarea detinerii la SIF Transilvania in limitele legale stabilite prin art. 286^1 din Legea nr. 297/2004.

 

Astfel, in data de 19.02.2020, SIF Moldova a vandut 656.000 actiuni SIF3, prin urmare procentul de detinere  scade la 4,99% din capitalul social al SIF Transilvania.

 

 

Claudiu Doros

Director General

 

Michaela Puscas                                                                                                                           

Ofiter de Conformitate