Tranzactie prevazuta la art.82 din Legea 24/2017

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 28.01.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Tranzactie prevazuta la art.82 din Legea 24/2017

 

SIF Banat-Crisana informeaza actionarii cu privire la subscrierea si achizitionarea unui numar de 7500 obligatiuni corporative nelistate cu valoare nominala 2000 euro, emise de societatea SIFI BH RETAIL SA Bucuresti, tranzactie ce se incadreaza in prevederile art.82 din Legea 24/2017.

 

Partile actului juridic

Data incheierii     si natura actului juridic

Obiectul actului juridic

Valoarea totala a actului juridic

Datoriile reciproce ce decurg din actul juridic

Garantii constituite Penalitati stipulate

Termene si modalitati de plata

-SIFI BH RETAIL SA in calitate de emitent

-SIF Banat-Crisana SA in calitate de subscriitor

- 23 ianuarie 2019

- imprumut obligatar - subscriere obligatiuni corporative

Achizitia unui numar de 7500 obligatiuni corporative, nominative, dematerializate, negarantate, care nu sunt convertibile,  cu valoare nominala de 2000 euro

15.000.000 euro

-Maturitatea imprumutului : 2 ani de la data emisiunii

-Dobanda: 6%

-Plata cuponului:

 anual

-

Maturitatea imprumutului  -2 ani de la data emisiunii cu posibilitatea de rascumparare anticipata

 

Societatea SIFI BH RETAIL SA a fost infiintata in anul 2014 si are ca actionar principal societatea SIF IMOBILIARE PLC, filiala SIF Banat-Crisana, care detine 99,9% din capitalul social.

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea