Tranzactie semnificativa

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 26.03.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

                       

 Eveniment important de raportat: Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018  

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii unui acord cadru cu o durata de 8 ani cu GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH/ GE Global Parts & Products GmbH, al carui obiect este prestarea de servicii complete de intretinere si reparatii pentru Turbina, Generatorul Electric, Ventilele, Sistemele Auxiliare aferente de la Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda, in valoare de 119.983.937,22 USD,  valoare care depaseste 10% din cifra de afaceri neta a companiei, la nivelul situatiilor financiare anuale aferente anului 2018, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligatia de a raporta astfel de contracte.

 

Cosmin Ghita

Director General