Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 07.01.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Evenimente importante de raportat

Informatii investitori-Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o stransa legatura cu acestea

 

Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. aduce la cunostinta investitorilor tranzactiile cu actiunile emitentului efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o stransa legatura cu acestea in data de 31.12.2018.

Tranzactiile au fost notificate emitentului in conformitate cu prevederile legislatiei de capital si sunt anexate la prezentul document.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

  

conf. univ. dr. ec. Cristian Busu

Vicepresedinte / Director General Adjunct