Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 11.01.2019

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:              J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     4.812.481.064 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

 

1.   Evenimente importante de raportat

a)   Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d)  Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e)  Alte evenimente: Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea

 

Banca Transilvania S.A. (emitentul) aduce la cunostinta investitorilor tranzactiile cu actiunile emitentului efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in data de 09.01.2019. Tranzactiile au fost notificate emitentului de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si sunt anexate la prezentul document.

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU