Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 4801/25.11.2019

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA                                                  

               Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

               Fax: 021- 659.60.51

               BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

                Fax: 021- 256.92.76

 

De la:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

 

Data raportului: 25.11.2019

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

 

 

Evenimente importante de raportat: Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea

 

 

Bursa de Valori Bucuresti S.A. (“Emitentul”) aduce la cunostinta investitorilor tranzactiile cu actiunile Emitentului  efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in data de 21.11.2019. Tranzactiile au fost notificate Emitentului de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si sunt anexate la prezentul document.

 

 

Adrian Tanase

Director General