Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Raport curent conform art. 19 din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piata

Data Raportului: Decembrie 2, 2019

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

 

Evenimente Importante___________________________________________________

In conformitate cu art. 19 din Regulamentul 596/2014 privind abuzul de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca, in data de 29.11.2019, a fost notificata de catre Domnul Tiberiu-Mihai SELEGEAN, Director General Adjunct Juridic si Administrativ, membru al Comitetului de Directie, cu privire la vanzarea a 5.000 de actiuni detinute la BRD.

Tranzactia a avut loc in data de 27 noiembrie 2019, pe Bursa de Valori Bucuresti – Segment principal, pretul de vanzare fiind de:

-       15,26 lei/actiune pentru doua pachete de 81 si 25 de actiuni;

-       15,24  lei/actiune un pachet de 4.894 actiuni,

conform notificarii atasate.

 

BRD-Groupe Societe Generale

Francois Bloch

Director General

 

Flavia POPA

Secretar General