VAN la data 28.02.2020

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

                                                SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

28.02.2020

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                                  876,367,927

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                               9,779

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                    25,231,838

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                                  851,126,311

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                                  225,885,596

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                                  186,555,960

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                      -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                      -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                      -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                      -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                                    98,758,616

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                      -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                  339,820,181

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                          105,959

 

2. Active circulante

                                                               1,685,478,253

 

 

2.1 Stocuri

                                                                               3,022

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                          473,728

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                                      -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                      -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                          473,728

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                    31,548,217

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                               1,565,072,173

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                               1,429,035,289

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                      -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                      -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                       5,110,496

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                  130,926,388

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                      -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                                      -  

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                    88,353,312

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                      -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                            27,801

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                      -  

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                          166,862

 

5. Total activ

                                                               2,562,013,043

 

6. Total datorii

                                                                  176,266,206

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                      -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                      -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                      -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                            75,691

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                      -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                      -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                      -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                                  176,190,516

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                                  169,713,904

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                      -  

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                               9,133

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                      -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                               9,133

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                               2,748,568,518

 

 

9.1.   Capital social

                                                                    51,746,072

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                      -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                       1,176,569

 

 

9.4.   Rezerve

                                                               2,968,499,916

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-7,430,298

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                                  747,180,612

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

219,797

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                      -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                                  645,164,114

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                                  882,087,673

 

10. Total Pasiv

                                                               2,924,843,857

 

11. Activul Net

                                                               2,555,451,607

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

514,542,363

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                            4.9665

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

123

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

25

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor  de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIF Banat-Crisana

Certificat Depozitar

 

 

 

 

Banca Comerciala Romana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

 

 

 

 

 

 

si a Reg. ASF nr. 2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele internationale de Evaluare

 

 

la data  :

28.02.2020

 

 

 

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Nr actiuni detinute

Nr/data   Raport evaluare

lei / actiune

Valoare totala

Actiuni necotate (inchise)

 

 

 

 

 

1

AZUGA TURISM                                     

28330211           

786,882

398/20.02.2020

34.7400

       27,335,861

2

NAPOMAR                                          

199176             

10,256,241

392/20.02.2020

1.4707

       15,083,854

3

CENTRAL                                          

199230             

53,120

395/20.02.2020

601.7474

       31,964,822

4

SAI MUNTENIA INVEST                              

9415761            

119,976

394/20.02.2020

350.4333

       42,043,586

5

SIF SPV TWO

40094500

119,988

401/20.02.2020

0.7377

               88,515

6

Administrare Imobiliare SA

20919450

16,049,741

399/20.02.2020

2.5434

       40,820,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificare  Depozitar,

 

SIF Banat Crisana                                                                                                             Banca Comerciala Romana