VAN la data 28.06.2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

        

SITUATIA                                                                    Anexa 16        

 

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

                                   

28.06.2019

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

 

1. Active imobilizate

                                                                        772,175,097

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                                  11,605

 

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                          23,222,970

 

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                                        748,940,522

 

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                                        190,346,121

 

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                                        203,576,005

 

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                           -  

 

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                           -  

 

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                           -  

 

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                           -  

 

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                                          54,515,513

 

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                           -  

 

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                        300,502,883

 

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                                           -  

 

 

2. Active circulante

                                                                    1,733,805,501

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                                    2,239

 

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                            1,374,927

 

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                            1,068,922

 

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                           -  

 

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                                306,005

 

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                          73,126,224

 

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                                    1,560,247,904

 

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                                    1,438,850,107

 

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                           -  

 

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                           -  

 

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                            4,979,687

 

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                        116,418,110

 

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                           -  

 

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                                           -  

 

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                          99,040,954

 

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                           -  

 

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                                  13,252

 

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                           -  

 

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                                135,145

 

 

5. Total activ

                                                                    2,506,115,743

 

 

6. Total datorii

                                                                        145,424,310

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                           -  

 

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                           -  

 

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                           -  

 

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                                  36,349

 

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                           -  

 

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                           -  

 

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                           -  

 

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                                        145,387,961

 

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                                        141,425,399

 

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                           -  

 

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                                  10,401

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                           -  

 

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                                  10,401

 

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                                    2,562,703,309

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                                          51,746,072

 

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                           -  

 

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                                105,016

 

 

 

9.4.   Rezerve

                                                                    2,968,499,916

 

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-224,045

 

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                                        585,727,789

 

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

104,229,332

 

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                           -  

 

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                                        645,164,114

 

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                                        747,531,051

 

 

10. Total Pasiv

                                                                    2,708,138,021

 

 

11. Activul Net

                                                                    2,502,106,431

 

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,371,068

 

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                                  4.8362

 

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

125

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

26

 

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 

 derulat in perioada  02.10.2018 - 26.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

NOTA

 

 

 

Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 28.06.2019 a inregistrat o scadere cu  22,8 %,  fata de valoarea calculata  la 31.05.2019.

 

 

Scaderea este cauzata in mod determinant de scaderea valorii pachetului de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 28.06.2019 are valoarea de 164 mil. lei (calculata la valoarea contabila) fata de 990 mil. lei 

 

 

valoare la 31.05.2019 (calculata la pretul de piata).

 

 

 

 

 

SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scazuta.

 

 

In ultimele 30 de zile lucratoare ale perioadei incheiate la data de 28.06.2019, actiunile SIFI nu au inregistrat nici o  tranzactie.

 

 

 

 

 

 

 

 

In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile

 

 

Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018,  in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI

 

 

in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

 

 

“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

 

 

pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv

 

 

in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau

 

 

unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]

 

 

2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme

 

 

de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul

 

 

respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”

 

 

 

 

 

 

 

 

In situatia in care nu s-au inregistrat tranzactii in ultimele 30 de zile de tranzactionare valoarea

 

 

titlurilor SIFI in activul net al SIF Banat-Crisana se calculeaza  in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014,  la valoarea contabila pe actiune,

 

 

 astfel cum rezulta  din ultimele situatii financiare aprobate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Certificat

 

 

SIF Banat-Crisana

                                          BRD Groupe Societe Generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014 si a Reg.2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

 

 

 

la data de

28.06.2019

 

 

 

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data   Raport evaluare

lei / actiune

Valoare totala

Actiuni necotate (inchise)

 

 

 

 

 

 

1

AZUGA TURISM                                     

28330211           

          786,882

585-A/27.02.2019

35.0000

27,540,870

2

NAPOMAR                                          

199176             

      10,256,241

510/f/20.03.2019

2.9851

30,615,905

3

CENTRAL                                          

199230             

            53,120

510/e/20.03.2019

547.6632

29,091,869

4

SAI MUNTENIA INVEST                              

9415761            

          119,976

510/d/20.03.2019

406.4000

48,758,246

5

Administrare Imobiliare SA

20919450

 

      16,049,741

64/11.01.2019

2.4396

39,154,948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

 

SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

BRD Groupe Societe Generale